Tez No İndirme Tez Künye Durumu
379489
2 zamanlı 2,5 Hp gücünde patlar motorlu gözlem mini-İHA tasarımı ve seyir uçuşu eniyileştirmesi / 2 stroke 2.5 Hp glow engine powered reconnaissance UAV (Unmanned Aerial Vehicle) design and cruise flight optimization
Yazar:MUSTAFA SERDAR TEKÇE
Danışman: PROF. DR. TAHİR HİKMET KARAKOÇ ; YRD. DOÇ. DR. ÖNDER ALTUNTAŞ
Yer Bilgisi: Anadolu Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Uçak Gövde Motor Bakım Ana Bilim Dalı
Konu:Havacılık Mühendisliği = Aeronautical Engineering ; Uçak Mühendisliği = Aircraft Engineering
Dizin:
Onaylandı
Yüksek Lisans
Türkçe
2015
94 s.
Görev tanımı arama-tarama ve gözlem olan küçük ölçekli bir İnsansız Hava Aracı (İHA) için, geleneksel tertibe sahip iki zamanlı patlar motorlu bir uçak çerçevesinde tasarım çalışmaları yapılmıştır. Tasarlanan uçağın bileşenleri (kanat, kuyruk, gövde) önce tekil halde, daha sonra bütünlenmiş uçak halinde Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği (HAD) analizlerinde incelenmiş ve bileşenlerin aerodinamik etkileşimleri ortaya konmuştur. Seçilen motorun seyir uçuşu başarımı mevcut tasarım ile irtifaya bağlı olarak kuramsal ve deneysel yöntemler ile çıkarılmıştır. Gözlem için seçilen kameranın yerden yüksekliğe bağlı başarımı irdelenmiştir. Tasarım, motor ve kamera başarımı harmanlanarak arama-tarama görevinin icrasında önerilen seviye uçuşu koşulları belirlenmiştir. Böylelikle, oluşturulan gözlem İHA sisteminin seyir uçuşu eniyileştirmesi değerlendirilmiştir.
Design studies for a small scale UAV concept which has (glow) engine, conventional configuration and reconnaissance mission profile were made. Aerodynamic analyses using CFD (Computational Fluid Dynamics) were carried out in two stages; (i) components of designed aircraft (wing, empennage, fuselage), and (ii) whole aircraft. Accordingly, a comparative evaluation of aircraft components' aerodynamic behavior was made for singular and assembled situations. Cruise flight performance of the engine was investigated for the designed aircraft with theoretical and experimental processes according to altitude. Camera performance was investigated according to elevation. Design, engine and camera performance values was blended into reconnaissance mission execution in order to find out recommended cruise flight conditions. Thus enabled evaluation of cruise flight optimization of composed UAV system.