Tez No İndirme Tez Künye Durumu
291353
Türkiye'de eğitimin sekülerleşmesi: Köy Enstitüleri örneği / Secularization education in Turkey: An example of Rural Institutes
Yazar:EMRAH POLAT
Danışman: DOÇ. DR. ALİ COŞKUN
Yer Bilgisi: Marmara Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Felsefe ve Din Bilimleri Ana Bilim Dalı / Din Sosyolojisi Bilim Dalı
Konu:Eğitim ve Öğretim = Education and Training
Dizin:Köy enstitüleri = Village institutions ; Sekülerleşme = Secularization ; Türk eğitim sistemi = Turkish education system ; Türk eğitim tarihi = Turkish education history
Onaylandı
Yüksek Lisans
Türkçe
2011
143 s.
Türk toplum yapısı son iki yüzyıl boyunca evrimsel karakterde büyük bir değişme göstermiştir. Bu değişimin ekseni ilk olarak ihtiyaçlar tarafından belirlenmiştir. Sekülerleşme, tüm toplumlarda olduğu gibi Türk toplumunda da bir süreç içerisinde aşamalı olarak sosyal alanda varlığını hissettirmiştir. Burada görülmesi gereken çok önemli bir husus: seküler dönüşümün ülkeye modernizm eşliğinde giriş yapmış olmasıdır.Eğitim, sosyalleşme aracı olarak başroldedir. Bu rolü itibariyle yönetim erki tarafından kendisine seküler bir misyon yüklenecektir. En başta askeri okullarda başlayan yenileşme hareketi zamanla tüm ülke okullarına taşınacaktır. Meşrutiyet döneminden itibaren fikirsel temelleri atılan köy eğitimi önce eğitmen kursları sonra da köy enstitüleri projesiyle yeni toplumun yaratıcı dinamikleri olma yolunda bir hedefle hayata geçirilmişlerdir. Cumhuriyet Türkiye'sini inşa edebilecek devrimci kadroların yetişmesi gerekçesiyle var olmuşlardır. Nüfusun yoğun olarak yaşadığı köylerin sosyalizasyon sürecinde bu kurumlara biçilen rol önemlidir. Köy enstitüleri seküler bir toplum oluşturmada; kuruluş amaçları, içeriği, programları, yönetmeliği ile hem kendi devrinden hem de önceki dönem öğretim kurumlarından ayrılan birçok yöne sahiptir.
The structure of Turkish society has been changing since the last two centuries within all segments of the society. At the beginning, needs and necessities determine the axis of this change. The reformation, which initially begins in the military, expends gradually to the other part of the state structure, and the secularization of the state institutions slowly affects the whole society. Thus, secularization enters into the Turkish society in accordance with the modernization process.In this process, education plays a master role in secularizing the society. With the modernization, the governing elites impose a secular mission to official education. In a sense, they wish to extend the modernization project implemented at the military schools to other education institutions. It is a very big necessity to progress the rural areas in order to develop the state, because rural people make up eighty percent of the Turkish society. At this point, we see that the village institutions, which were first established as rural education courses, go back to the constitutionalism (meşrutiyet) in the Ottoman times. The village institutions initially established as instructor curses become a catalyst to fulfill this modernization project. They struggle to train a revolutionary cadres who are to build the new Turkish Republic as a western state. Having a revolutionary character; therefore, the village institutions had a different aim, content, program and instructions, and they operated very differently in comparison with other educational institutions.