Tez No İndirme Tez Künye Durumu
305430
Alunit cevheri üzerinde bazı ağır metal iyonlarının adsorpsiyon davranışlarının incelenmesi ve modellenmesi / Investigation and modelling of adsorption behavior of some heavy metal ions onto alunite ore.
Yazar:AYŞE DUMANLI
Danışman: DOÇ. DR. KUBİLAY GÜÇLÜ
Yer Bilgisi: İstanbul Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Kimya Ana Bilim Dalı / Analitik Kimya Bilim Dalı
Konu:Kimya = Chemistry
Dizin:Adsorpsiyon = Adsorption ; Alünit = Alunite ; Atomik soğurma spektrofotometri = Atomic absorption spectrophotometry ; Ağır metaller = Heavy metals
Onaylandı
Yüksek Lisans
Türkçe
2011
83 s.
Alunit cevheri, yapısı gereği adsorpsiyon reaksiyonlarına oldukça yatkındır. Alunit üzerindeki metal ve ligand adsorpsiyonu, yüzey kompleksleşmesi, elektrostatik etkileşim ve hidrofobik etkileşimlerden kaynaklanır. Adsorpsiyon sırasında bütün bu reaksiyonlara iyon değişim reaksiyonları da eşlik etmektedir.Ağır metallerin adsorpsiyon yoluyla tutulması amacıyla çeşitli adsorbanlar kullanılmaktadır. Doğada kendiliğinden oluşan ve ülkemizde zengin yatakları bulunan alunit minerali doğal bir adsorban malzemesidir. Alunit mineralinin doğada kolay bulunması, daha ekonomik olması ve en önemlisi yapısı gereği adorpsiyon reaksiyonlarına karşı oldukça yatkın olmaları ve Türkiye'deki bolluğu ağır metal adsorpsiyonunda adorban olarak kullanılmasının önemli sebepleridir..Bu çalışmanın amacı, alunit cevheri üzerinde ağır metallerin adsorpsiyonunun ne şekilde gerçekleştiğini açıklamaktır. Alunit cevheri Kütahya'daki Dostel Alüminyum Sülfat San. A.Ş'nden temin edildi. Pb(II), Cu(II) ve Cd(II) divalent metal katyonlarının sabit sıcaklıkta ve pH değiştirilmeksizin alunit üzerindeki adsorpsiyonuna ait izotermler elde edildi. Langmuir ve Freundlich izoterm sabitleri hesaplandı ve metal adsorpsiyonu Langmuir ve Freundlich modeline uyarlandı.
Alunite ore has a tendency for adsorption reactions because of its structure. Metal and ligand adsorption onto alunite derive from electrostatic, surface complexation, and hydrophobic interactions. Further, ion exchange reactions accompany the adsorption reactions.Several adsorbents are used in order to remove heavy metals by means of adsorption. The minerals alunite is natural adsorbent metarial which has rich resources in Turkey. The main reasons why alunite is used as adsorbent for the process of heavy metal adsorption is such that it is available in the nature, economic and most importantly it is suitable for adsorption mechanisms due to their nature and its abundance in Turkey.The aim of this study is to explain how the alunite ore adsorbs the heavy metals. The alunite ore was received from Dostel Alüminyum Sülfat San. A.Ş. in Kütahya. The adsorption isotherms for Pb(II), Cu(II) and Cd(II) divalent metal cation adsorption onto alunite ore were obtained at a constant temperature without pH changes. The constants of the Langmuir and Freundlich isotherm were calculated and metal adsorption was adapted to the Langmuir and Freundlich isotherm models.