Tez No İndirme Tez Künye Durumu
268979
A parametric study on three dimensional modeling of parallel tunnel interactions / Paralel tünel etkileşimi üzerine üç boyutlu parametrik çalışma
Yazar:SALAHADDİN MİRAÇ KARADEMİR
Danışman: PROF. DR. ORHAN EROL
Yer Bilgisi: Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / İnşaat Mühendisliği Bölümü
Konu:İnşaat Mühendisliği = Civil Engineering
Dizin:
Onaylandı
Yüksek Lisans
İngilizce
2010
221 s.
Paralel tünel etkileşimini incelemek üzere bir parametrik çalışma gerçekleştirilmiştir. Zeminin elastisite modülünün, paralel tüneller arasındaki mesafenin ve sonradan inşaası yapılacak olan tünelin ilerleme seviyesinin önceden inşaatı tamamlanmış bir tünelin üzerinde oluşturacağı deformasyon, moment ve kesme kuvveti davranışlarını belirlemek amacıyla üç boyutlu sonlu elemanlar analizleri gerçekleştirilmiştir. Analizlerde PLAXIS 3D Tunnel sonlu elemanlar bilgisayar programı kullanılmıştır. Bu program ile kulanıcı tarafından bir NATM tünelinin inşaat aşamaları tanımlanabilmektedir. Analizlerde öncelikli olarak bir tünelin inşaatı tamamlanmış olup, ikinci paralel tünel birinci tünelin inşaatının tamamlanmasından sonra modellenmiştir. Önceden inşaatı tamamlanmış tünelin tam ortasından alınan bir kesit altı farklı noktasında ve ikinci tünel inşaatının yedi farklı aşamasında deformasyonlar, moment ve kesme kuvvetleri açısından incelenmiştir. Analizler sonucunda deformasyon ve moment davranışlarının daha çok zeminin elastisite modülüne ve tüneller arası bırakılan mesafeye göre etkilendiği saptanmıştır. İkinci tünelin inşaatı sırasındaki farklı inşaat aşamalarında kesme kuvvetleri değişken bir davranış özelliği gösterirken, deformasyon ve moment üzerinde bu durumun bir etki oluşturduğu gözlenmemiştir. Analizler sonucu saptanan diğer bir bulgu ise, deformasyon ve moment davranışı üzerinde tüneller arası bırakılan mesafe, zeminin elastisite modülüne göre daha etkin rol oynamaktadır. Ayrıca analizlere göre ortalama bir zemin elastisite modülü için tüneller arasındaki mesafenin yaklaşık olarak 2.5 - 3.0 D (tünel çapı) kadar mesafede olması etkileşimi elimine etmektedir.
A parametric study is performed to investigate the parallel tunnel interaction. Three dimensional finite element analyses were performed to determine the effects of soil stiffness, pillar width and advancement level of the second tunnel on the behaviour of displacement, bending moment and shear force of the previously constructed tunnel. In the analysis PLAXIS 3D Tunnel geotechnical finite element package was used. This program allows the user to define the actual construction stages of a NATM tunnel construction. In the analysis, construction stages are defined in such a way that firstly one of the tunnels is constructed and the construction of the second tunnel starts after the construction of the first tunnel. The mid-length section of the first tunnel is investigated in six different locations and at seven different advancement levels in terms of displacement, bending moment and shear forces. It is found that, displacement and bending moment behaviour are more related with soil stiffness and pillar width than the behaviour of shear forces. While the level of advancement of the second tunnel causes different type of responses on the shear force behaviour, level of advancement does not affect the type of behaviour of displacements and bending moments. Another finding of the research is that pillar width has an evident influence on the behaviour of displacements and bending moment than the soil stiffness. It is also found that the interaction effect may be eliminated by increasing the pillar width equal or larger than an approximate value of 2.5 ? 3.0 D (diameter) for an average soil stiffness value.