Tez No İndirme Tez Künye Durumu
502311
European Union policy on refugees: An example of Poland / Polonya örneğinde Avrupa Birliğinin mülteci politikası
Yazar:MUTMAINNA SYAM SINNONG
Danışman: PROF. DR. FIRAT PURTAŞ
Yer Bilgisi: Gazi Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Uluslararası İlişkiler Ana Bilim Dalı / Uluslararası İlişkiler Bilim Dalı
Konu:Uluslararası İlişkiler = International Relations
Dizin:Avrupa Birliği = European Union ; Mülteciler = Refugees ; Polonya = Poland ; Sığınma = Asylum ; Uluslararası göç = International migration
Onaylandı
Yüksek Lisans
İngilizce
2018
138 s.
Modern bir fenomen olmayan Mülteci sorunu; insanlık tarihinde antik zamandan beri var olmuştur. Huguenot, Pogrom ve Dünya Savaşlarından başlayarak günümüze kadar ki zaman diliminde Polonya; çoğu durumda mülteci krizinin kalbinde yer almış ve hala yer almaktadır. Polonya örneğini alan bu araştırma; Polonya'nın mülteci politikasının gelişimini, geleneksel olarak mültecilere gösterdiği konukseverliğini ve yirmi birinci yüzyılda bu durumun nasıl değiştiğini, Polonya'nın 2004 yılı itibari ile Avrupa Birliği üyesi olmasıyla Ortak Avrupa Sığınma Sistemi (CEAS) düzenlemesine nasıl dahil olduğunu içermektedir. Polonya; Çeçen, Balkan mültecilerin, Orta Asya, Ukrayna ve daha birçok ülkeden gelmiş kişilerin evi konumundadır. Ancak hükümet değişimi gerçekleştiğinde, muhafazakar iktidar partisi ülkeye mülteci girişini reddetmeye başlamıştır ve hatta Avrupa Birliği'nden verilmiş olan Acil Yerleştirme Kotasını kabul etmeyi reddetmiştir. Polonya açık kapı politikası kapatılmıştır. Bu durum ülkenin içinde gerginlik ve tartışmalara sebep olup, aynı zamanda Avrupa Birliği ile olan gerilimi de arttırmıştır. Polonya mülteci politikası çoğunlukla muhafazakar iktidar partisinin (PiS); yabancı düşmanı ve İslamofobik korkularının öncülüğünde sürdürülmekte olup, ekonomik koşullar, ülkenin çoğulculuktan ve çokkültürlülükten yoksunluğu, Polonya'nın etnik açıdan homojen bir toplum olması gibi faktörler bu politikayı etkilemektedir. Polonya mülteci politikasının değişen doğasında, 11 Eylül sonrası terörizmden kaynaklı güvenlik korkuları etkili olmuştur. Polonya mülteci politikası analiz edilmesi, mülteci politikasının doğasını ve bunun arkasındaki faktörleri aynı anda bölgesel ve küresel olarak değiştirebileceğini açıklayabilmektedir.
Refugee and its problem had happened since in ancient time of human history; it is not a modern phenomenon. Starts from Huguenot, Pogrom and World Wars even until nowadays, Poland, in many cases is always in the heart of refugee crisis. Taking an example of Poland, this research will describes the development of Poland's policy on refugee, how Poland had traditionally hospitality for refugee in history and how it changed in twenty first century as well as the involvement of Poland into the regulation of Common European Asylum System (CEAS) as a member of European Union since 2004. Poland is the home for Chechen, Balkans, Central Asia, Ukrainian refugee and many more. But when the changed of government is taking place, the conservatives ruling party began to refuse the entry of refugees and even refuse to accept the Emergency Relocation Quota from the European Union; Poland open door policy were closed. This is not only brought the tension and debates inside the country itself but also raised the tension with the European Union. Poland policy on refugee mostly drove by the conservative ruling party's (PiS) policy which is led by the xenophobic and Islamophobic fears, the economic condition, the absent of pluralism and multiculturalism society with ethnically homogenous in Poland and the changing nature of the refugee policy after 9/11 which is shifted to the security framework and the fears from terrorism. By analyzing the Poland policy on refugee it also could explain the change of the nature of refugee's policy and the factors behind it regionally and globally in the same time.