Tez No İndirme Tez Künye Durumu
119240 Bu tezin, veri tabanı üzerinden yayınlanma izni bulunmamaktadır. Yayınlanma izni olmayan tezlerin basılı kopyalarına Üniversite kütüphaneniz aracılığıyla (TÜBESS üzerinden) erişebilirsiniz.
University course scheduling using a genetic algorithm / Üniversite ders çizelgelemesi için bir genetik algoritması
Yazar:AHMET TURAN YELER
Danışman: DOÇ.DR. CÜNEYT BAZLAMAÇCI
Yer Bilgisi: Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü
Konu:Elektrik ve Elektronik Mühendisliği = Electrical and Electronics Engineering
Dizin:Ders programları = Curriculum ; Genetik algoritmalar = Genetic algorithms ; Üniversiteler = Universities
Onaylandı
Yüksek Lisans
İngilizce
2002
82 s.
oz ÜNİVERSİTE DERS ÇİZELGELEMESİ İÇİN BİR GENETİK ALGORİTMASI Ahmet Turan Yeler Yüksek Lisans Tezi, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü Tez Yöneticisi: Yrd. Doç. Dr. Cüneyt F. Bazlamaçcı Aralık 2002, 82 sayfa Ders çizel geleme problemi her yıl eğitim kurumlarının karşısına çıkan ve uzun zamandır insan kaynakları ile çözülen bir problemdir. Yeni ders döneminin veya yılının ders çizelgeleri genelde elle veya idari birimlerin kısıtlı yardımları ile ve çoğunlukla bir önceki yılın ders çizelgesi üzerinde değişiklikler yapılarak hazırlanmaktadır. Problemin kısıtlamaları üniversiteden üniversiteye hatta bölümden bölüme değişiklik arz etmektedir. Bu çalışmada amaç NP zorlukta olan bu problemin çözümüne evrimsel algoritmalardan genetik algoritması ile yaklaşımda bulunmaktır. Öncelikle Orta Doğu Teknik Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümüne ait ders çizelgeleme kısıtlamaları tespit edilmiş, ardından genetik algoritması tasarlanarak alışılagelen çizelgeleme faaliyetini otomatik olarak gerçekleştirebilen bir yazılım geliştirilmiştir. Anahtar Kelimeler: Ders Çizelgeleme, Üniversite Ders-Zaman Çizelgesi Genetik Algoritması. IV
ABSTRACT UNIVERSITY COURSE SCHEDULING USING A GENETIC ALGORITHM Ahmet Turan Yeler M.S., Department of Electrical and Electronics Engineering Supervisor: Asst. Prof. Dr. Cüneyt F. Bazlamaçcı December 2002, 82 pages The course-scheduling problem comes up every year in educational institutions and it has been solved by human resources for a long time. It is solved either manually or with the limited help of a very simple administration system and it usually involves taking the previous year's timetable as the starting schedule and modifying it so that it is acceptable for the new semester or year. The constraints of the problem differ from university to university and department to department. The problem is already shown to be NP-hard; hence the present study aims to solve it using an evolutionary approach, namely the genetic algorithm. Following the identification of the course scheduling constraints for the Electrical and Electronics Engineering Department in the Middle East Technical University, the genetic algorithm is designed and an integrated software is developed to automate the routine scheduling task. Keywords: Course Scheduling, University Timetable, Genetic Algorithm. Ill