Tez No İndirme Tez Künye Durumu
383245
A joint resource allocation system for cloud computing / Bulut bilişim için bir birleşik kaynak atama sistemi
Yazar:HÜSEYİN SEÇKİN DİKBAYIR
Danışman: DOÇ. DR. CÜNEYT FEHMİ BAZLAMAÇCI
Yer Bilgisi: Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Elektrik-Elektronik Mühendisliği Ana Bilim Dalı
Konu:Elektrik ve Elektronik Mühendisliği = Electrical and Electronics Engineering
Dizin:
Onaylandı
Yüksek Lisans
İngilizce
2014
88 s.
Bulut bilişim sunucuların, depolama aygıtlarının ve yazılım uygulamalarının internet üzerinden kullanıcılara sağlandığı bilişim alanındaki yeni bir eğilimdir. Genellikle, günlük hayattaki araç kiralama veya taksi kullanma gibi, kullandığın kadar öde modeline dayanır. Bulut bilişimin birincil amacı kaynakları etkili bir biçimde kullanarak kullanıcılara ekonomik açıdan fayda sağlamaktır. Bunu başarmak için, kullanıcılar tarafından tanımlanan işler büyük veri merkezleri üzerinde çalıştırılan sanal makine kümelerine atanmaktadır. Farklı işlemci sayısına, farklı miktarda hafıza ve farklı depolama kapasitesine göre değişen özellikte olan bu sanal makinalar bulut bilişim sağlayıcıları tarafından oluşturulur. Gerçek talebe bağlı olarak bazı işler sanal makineler üzerindeki aşırı kalabalıktan dolayı reddedilmektedir ki bu iş kaybı olarak sonuçlanabilir. Etkili kaynak atama süreçleri bu tür kayıpları önlemek ve kaynakların az veya aşırı kullanımını önlemek için gereklidir. Bu tez çalışmasında, aynı anda hem bulut kullanıcısını hem de bulut servis sağlayıcısını memnun etmeyi amaçlayan ortak bir optimizasyon modeli önerilmiştir. İlk olarak bulut bilişim servis sağlayıcısının servislerini geliştirecek isterler ve bulut bilişim kullanıcısının bulut servislerini kullanmasını arttıracak ve haklarını savunacak isterler çözümlenmiştir. Literatür incelemelerimiz bulut bilişimi iyileştirmeye odaklanan çalışmaları içermektedir. Bulut topolojisinin, bulut servis sağlayıcılarının ve kullanıcılarının ihtiyaçlarını anlatan ana parametreler belirlenmiştir. Daha sonra, servis sağlayıcının ve kullanıcıların bakış açılarını birleştiren yeni bir ortak kaynak atama modeli oluşturulmuştur. Problem basit genel atama problemi şeklinde ifade edilmiş ve uygun sezgisel algoritma çalıştırılarak çözülmüştür. Sonuç olarak, bulut bilişim için alternatif bir atama sistemi oluşturmuştur. Yaklaşımımız daha sonra değerlendirilmiş ve aynı anda hem bulut bilişim servis sağlayıcısının hem de bulut bilişim kullanıcısının isterlerini karşılayabildiği gösterilmiştir.
Cloud computing is a new trend in computing, where resources such as servers, storage devices and software applications are provided to customers over the Internet. It is typically based on a pay-per-use model similar to renting a car or taking a taxi in our daily life. The primary purpose of a cloud system is to utilize available resources effectively to provide an economic benefit to customers. To succeed in this, jobs initiated by consumers are allocated to a set of virtual machines (VM) that run in big datacenters. These VMs, which differ in their features such as number of processors (CPUs), amount of main memory and storage capacity, are created by cloud providers. Depending on actual demand, some jobs may be rejected due to over-crowding on VMs, which may result in business loss. Effective resource management processes are needed to prevent such losses and to avoid under-utilization or over-utilization of resources. In this thesis, we propose a joint optimization model that aims to satisfy both cloud consumers and cloud providers, simultaneously. We first analyze the requirements of cloud providers to improve their services and the requirements of cloud consumers to increase their use of cloud services and to protect their rights. Our literature survey includes related work that focuses mainly on improving cloud efficiency. We identify the main parameters in describing cloud providers' and cloud consumers' needs and the cloud topology. Afterwards, a novel joint resource optimization model, which combines provider and customers perspectives, formed. The problem is formulated as a simple generalized assignment problem and is solved by employing a suitable heuristic algorithm. All in all, an alternative allocation system for cloud computing is created. Our approach is then evaluated and demonstrated to be able to achieve effective allocations satisfying both cloud providers and cloud consumers' needs, simultaneously.