Tez No İndirme Tez Künye Durumu
416348
3D virtual worlds as new learning environments for industrial design studio courses / Endüstri ürünleri tasarımı stüdyo dersleri için yeni öğrenme ortamları olarak 3 boyutlu sanal dünyalar
Yazar:ITIR GÜNGÖR BONCUKÇU
Danışman: DR. CANAN EMİNE ÜNLÜ
Yer Bilgisi: Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Endüstri Ürünleri Tasarımı Ana Sanat Dalı
Konu:Endüstri Ürünleri Tasarımı = Industrial Design
Dizin:
Onaylandı
Yüksek Lisans
İngilizce
2015
167 s.
Sanal dünyalar, birçok kullanıcının avatarları aracılığı ile aynı anda paylaşabildiği üç boyutlu simüle edilmiş ortamlardır. Bu çalışmanın birincil amacı sanal dünyaların sunduğu olanakları ve kısıtları endüstri ürünleri tasarımı eğitimi bağlamında tartışmaktır. Bu amaçla, ilk önce etraflı bir literatür çalışması ile özellikle yükseköğrenimde ve tasarım eğitiminde yapılan sanal dünya uygulamaları ayrıntılı bir şekilde araştırılmış ve tasarım süreci göz önünde bulundurularak incelenmiştir. Bu çalışma, çeşitli tasarım alanları dahil pek çok alanın halihazırda eğitimleri için sanal dünyalardan faydalandığını göstermiştir. Ancak, endüstri ürünleri tasarımı eğitimi için kurgulanan sanal dünya uygulamalarıyla ilgili yeterli bilgiye ulaşılamamıştır. Bu nedenle, konuya bu aşamada en yakın olduğu belirlenen multimedya tasarımı alanında uzmanlaşmış endüstri ürünleri tasarımcılarıyla görüşmeler yapılmış ve stüdyo derslerinde deneyimlenen tasarım süreçleri göz önünde bulundurularak sanal dünyaların endüstri ürünleri tasarımı eğitiminde kullanımı konusunda görüş ve önerileri alınmıştır. Sonuç olarak, sanal dünyaların endüstri ürünleri tasarımı eğitimine, kullanıcılarla bir araya gelinen kullanıcı testleri ya da eğitimcilerin önemli rol aldığı kritikler ve jüriler gibi aşamalara katkı potansiyeli olduğu; ancak, teknolojinin bugün gelebildiği seviye düşünüldüğünde, bütünüyle bir dönüşümdense, sanal dünyalar ile geleneksel tasarım eğitiminin birbirine uyumlu hale getirilmesinin tartışılmasının daha faydalı olacağı görülmektedir. Bu yaklaşım, her iki tarafın da eksikliklerinin giderilmesine yardımcı olacağı açıktır. Bu tez, endüstriyel tasarım eğitiminin sanal dünyalardaki olası geleceğinin tartışılması için bir başlangıç çalışması olarak kabul edilebilir.
Virtual worlds are 3D simulated environments which are shared with multi-users simultaneously via avatars. The primary purpose of this study is to discuss potentials and barriers of virtual worlds in terms of industrial design education. For this purpose, firstly with an extensive literature review study, virtual world applications especially in higher education and for design education were scrutinized by means of the design process. This study showed that many areas including several design branches have already been benefiting from virtual worlds for their education, but there was no sufficient information in the literature about the virtual worlds applications for industrial design education. Therefore, interviews with professional industrial designers who are specialized in multi-media design were conducted for the purpose of gathering their ideas and suggestions about the possible use of virtual worlds in industrial design education considering the design processes experienced in the studio courses. The analysis of the examples found in the literature and the interview results comprise groundwork to determine the advantages and limitations of virtual worlds for industrial design education. Consequently, it is obvious that the virtual worlds have potential to contribute to industrial design education in several means especially the stages performed together with the users such as user testing or with the educators such as critiques and presentations; however, by considering the current state of technology, it would be beneficial to debate integration of virtual worlds and traditional design education instead of complete transformation. This approach can help to eliminate deficiencies of both sides. This thesis study can be accepted as a starting work to think about industrial design education's possible future in the virtual world platforms.