Tez No İndirme Tez Künye Durumu
398610
Amenable banach cebirleri ve Beurling cebirleri / Amenable banach algebras and Beurling algebras
Yazar:MUTLU AVCI
Danışman: PROF. DR. SERAP ÖZTOP
Yer Bilgisi: İstanbul Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Matematik Ana Bilim Dalı
Konu:Matematik = Mathematics
Dizin:
Onaylandı
Yüksek Lisans
Türkçe
2015
72 s.
Yerel kompakt grubun ve Banach cebirinin amenable olması açıklandı. G yerel kompakt grubun amenable olması için gerek ve yeter koşul G' nin grup cebirinin amenable olması Johson teoremi olarak bilinir. Beurling cebiri tanıtıldıktan sonra yerel kompakt grubun amenable olması ile Beurling cebirinin amenable olması ilişki incelenmiştir.
Amenability of locally compact group and Banach algebra was examined. The fact that a locally compact group is amenable if and only if the group algebra of G is known as the Johnson Theorem. After introducing Beurling algebra we examine the relationship between the amenability in a locally compact group and Beurling algenra.