Tez No İndirme Tez Künye Durumu
567993
Birleşme ve devralmalarda yan sınırlamalar / Ancillary restraints in mergers and acqustions
Yazar:GÜLŞAH YÖNCE HACINEBİOĞLU
Danışman: DR. ÖĞR. ÜYESİ ÖZGE ÖZSOY
Yer Bilgisi: İzmir Ekonomi Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Özel Hukuk Ana Bilim Dalı / Hukuk Bilim Dalı
Konu:Hukuk = Law
Dizin:Birleşmeler = Mergers ; Rekabet = Competition ; Rekabet hukuku = Competence law ; Yan sınırlamalar = Ancillary restraints ; Şirket birleşmeleri = Mergers
Onaylandı
Yüksek Lisans
Türkçe
2019
149 s.
Rekabetin korunmasına ilişkin düzenlemeler kapsamında, birleşmelerde ve devralmalarda yan sınırlamalar konularının incelenmesi, bu konudaki teorik bilgilerin uygulamada verilen kararlar ışığında değerlendirilmesidir.
This thesis analyzes the ancillary restraints in respect of the mergers and acquisition and explains theoretical information within the frame of relevant institutions and supreme court decisions.