Tez No İndirme Tez Künye Durumu
258473
İlaç patenti / Pharmaceutical patent
Yazar:AYŞEGÜL SEZGİN HUYSAL
Danışman: PROF. DR. MERİH KEMAL OMAĞ
Yer Bilgisi: Marmara Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Hukuk Ana Bilim Dalı / Özel Hukuk Bilim Dalı
Konu:Hukuk = Law
Dizin:Patentler = Patents ; İlaç sektörü = Pharmaceutical sector ; İlaç şirketleri = Pharmaceutical companies ; İlaçlar = Drugs
Onaylandı
Doktora
Türkçe
2009
270 s.
İlaç, patent hakkına konu olabilecek diğer ürün ve usullerden farklı bir öneme ve etkiye sahiptir. Bunun en önemli sebebi ilacın doğrudan kamu sağlığını ilgilendirmesidir. İlaç sektöründe yapılan buluşlar insan hayatının kurtulmasını, uzamasını ve daha iyi koşullarda sürdürülmesini sağlar. Temel hak ve özgürlüklerden biri olan sağlık hakkı insanların ihtiyaç duydukları ilaçlara uygun koşullarda erişebilmesini gerektirir. Kamu sağlığı bakımından ilacın erişilebilmesinin yanı sıra, bu konudaki araştırmaların devam ederek, yeni buluşların yapılması da gereklidir. İlaç patenti, bilimsel gelişimin ve insanların ilaca erişimin sağlanması bakımından kurulması gereken bir dengenin ortasında yer almaktadır. Çalışmamızda öncelikle, ?ilaç? kavramı, ilaç patentinin önemi, tarihsel gelişimi ve ilaç patentinin diğer fikri haklar ile ilişkisi ele alınmış daha sonra patent verilebilirlik şartları, uluslararası sözleşmeler ve Türkiye dâhil çeşitli ülke mevzuatlarında düzenlendiği şekilde üç başlık altında incelenmiş ve ardından ilaç patenti ile sağlanan korumanın kapsamı ve sınırları tespit edilmiştir.
As a subject of patent right, pharmaceuticals present a particular effect and importance compared to other patentable products and methods; since pharmaceuticals are directly related to public health. The inventions realized in the pharmaceutical industry provide human life support, relief and extension. The right of health is one of the fundamental human rights and requires that each and every human being has access to the necessary medicines under adequate conditions. With respect to public health concerns, the progress of the researches in pharmaceutical industry is another major requirement besides the accessibility of drugs. Pharmaceutical patent stands on equilibrium of scientific progress and public health. This study begins with an analysis on the notion of ?pharmaceutical? and the importance of the pharmaceutical patent as well as its stand versus other intellectual property rights. Further, the patentability conditions are examined in the light of international conventions and comparative law with regards to pharmaceutical inventions. Final the content and the restrictions of the patent protection in pharmaceutical patents are assessed in detail.