Tez No İndirme Tez Künye Durumu
146661
8.sınıf Türkçe ders kitabındaki metinlerin öğrenci beklentileri açısından değerlendirilmesi / Evaluating the texts in the Turkish language coursebook for 8th grade students in terms of the learners ` needs
Yazar:FUAT DAĞTEKİN
Danışman: PROF. DR. NİLÜFER TAPAN
Yer Bilgisi: İstanbul Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Türkçe Eğitimi Ana Bilim Dalı
Konu:Eğitim ve Öğretim = Education and Training
Dizin:Ders kitapları = Textbooks ; Metin inceleme = Text examination ; Türkçe = Turkish ; Türkçe dersi = Turkish lesson ; Türkçe eğitimi = Turkish education ; Türkçe öğretimi = Turkish teaching ; Öğrenci beklentileri = Student expectations ; İlköğretim okulları = Primary education schools ; İlköğretim öğrencileri = Primary education students
Onaylandı
Yüksek Lisans
Türkçe
2004
173 s.
öz Bu çalışmanın amacı, eğitim-öğretim alanındaki gelişmeler ve değişimler ışığında, ezberci eğitimin zararlarının tartışıldığı şu günlerde etkili bir ilköğretim Türkçe dersi kitabında metinlerin; konu türü, konu alam, dili kullanımı, alıştırmalar ve görsellik bağlanımda, öğrencilerin ilgi, gereksinim ve hedefleri açısından nasıl olması gerektiği üzerinedir. Bu çalışmamızdaki görüşlerin önemli dayanaklarından biri de çağdaş eğitimin bir gereği olan öğrenci merkezli bir eğitim anlayışı noktasında yaptığımız öğrenci anketi ve bu anket değerlendirmesinin bizi götürdüğü sonuçlardır. Çalışmamızın sonunda, metinlerin işleniş süreci ile ilgili örnek bir uygulama da yer almaktadır.
ABSTRACT This study aims at identifying how the texts in an efficient Turkish Language Course Book should be in these. days in which the disadvantages of a memory-based education are discussed under the lights of new changes and developments in the field of education. These texts are analysed in terms of students' interests, needs and aims under the contexts of the type of the topic, field of the topic, language use, exercises and visuality. Another fundemental of our beliefs in this study is the questionaire that we have given. Thus questionaire reflects the belief in learner-centred education and the results deriven from this questionaire. At the and of our study included a sample application model related to the utilizing process of the texts. iii