Tez No İndirme Tez Künye Durumu
385043
A goal question metric based tool for goal oriented business process modeling / Hedef odaklı iş süreçleri modelleme için hedef-soru-ölçev tabanlı bir araç
Yazar:BAŞAK MERAL
Danışman: DOÇ. DR. MEHMET HALİT SEYFULLAH OĞUZTÜZÜN
Yer Bilgisi: Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Bilgisayar Mühendisliği Ana Bilim Dalı
Konu:Bilgisayar Mühendisliği Bilimleri-Bilgisayar ve Kontrol = Computer Engineering and Computer Science and Control
Dizin:
Onaylandı
Yüksek Lisans
İngilizce
2014
96 s.
Bu çalışmada, iş süreçleri modellemenin işlevsel olan ve olmayan açılarına getirilen yeni yaklaşımlar için üretilen görsel ve işlevsel bir araç anlatılmaktadır. Süreçlerin hedeflerle ilişkilendirilmesini sağlayan bir yöntem için yeni bir araç geliştirilmiş ve bu aracın aynı zamanda hedefler arasındaki sayısal ilişkileri de kurması sağlanmıştır. Geliştirilmiş süreçler elde edebilmek için, Hedef-Soru-Ölçev yaklaşımı BPMN ve Hedef hiyerarşisiyle ilişkilendirilmiş, bu sayede iş süreçleri iyileştirme yapabilen bir araç ortaya konmuştur.
In this work, a new visual and functional tool that is built to support new approaches for functional and non-functional parts of business process modeling is presented. The new tool, which is also capable of keeping numerical relationships between goals, is developed following an approach that helps to correlate business processes with goals. These goals and numerical relationships between goals make up a directed acyclic graph and they are represented as a Structured Equation Model graph. In order to obtain improved processes, Goal Question Metric approach is combined with BPMN and Goal Hierarchy. This makes the tool capable of supporting business process improvements.