Tez No İndirme Tez Künye Durumu
264509
Anonim ve limited şirketlerde kanuni temsilcilerin şirketin vergi borçlarından doğan sorumlulukları / Responsabilities, which arise from tax debts of the company and belomg to legal representatives in the joint stock companies and limited liability companies
Yazar:TURAN YÜCEL
Danışman: PROF. DR. SÜHEYL DONAY
Yer Bilgisi: İstanbul Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Maliye Bölümü / Mali Hukuk Ana Bilim Dalı / Hukuk Bilim Dalı
Konu:Hukuk = Law ; Maliye = Finance
Dizin:Anonim şirketler = Joint stock companies ; Hukuki sorumluluk = Legal responsibility ; Kamu alacakları = Public claims ; Limited şirketler = Limited company ; Tahsilat = Collection ; Vergi Kanunu = Tax Code ; Vergi borcu = Tax debt ; Vergiler = Taxes ; Şirketler = Companies
Onaylandı
Yüksek Lisans
Türkçe
2010
138 s.
Alacaklı kamu İdaresinin anonim ve limited şirketin vergi borçları nedeni şirket kanuni temsilcilerinin sorumlulukları kapsamında kamu alacağını 213 sayılı vergi kanunu, 6183 sayılı amme alacaklarının tahsili hakkında kanun ve en son 5766 sayılı amme alacaklarının tahsili hk. kanun doğrultusunda yapacağı tahsile dönük işlemler ve buna karşı şirket yöneticilerinin hukuki durumlarının incelenmesi hakkındadır.
Creditor public administratıon can make transactıon intented to collectıon and prosecutıon of company's legal reprtesentatıves ın naccordance wıth the responsability, arisen from laws, because tax debts is based on regulatıon stıpulated in 6183 numbered law, 213 numbered law and 5766 numbered law..