Tez No İndirme Tez Künye Durumu
240188
İçeriği kullanıcılar tarafından oluşturulan 3 boyutlu sanal dünyalarda sanat ve mimari tasarım: Second life® üzerine bir vaka çalışması / Art and architectural design in 3d user-generatedcontent virtual worlds: A case study on Second life®
Yazar:UMUT BURCU TASA
Danışman: DOÇ. DR. TÜLİN GÖRGÜLÜ
Yer Bilgisi: Yıldız Teknik Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Sanat ve Tasarım Ana Sanat Dalı
Konu:Mimarlık = Architecture ; Sanat Tarihi = Art History
Dizin:Açıklık = Openness ; Katılım = Participation ; Mimari tasarım = Architectural design ; Mimarlık = Architecture ; Sanal mimari = Virtual architecture ; Sanal ortamlar = Virtual environments ; Sanat = Art ; Second Life = Second Life ; Tasarım = Design ; Üç boyutlu teknoloji = Three dimensional technology
Onaylandı
Yüksek Lisans
Türkçe
2009
89 s.
Günümüzde ?nternet'in kullanım sebepleri arasında en fazla ön plana çıkan iki sebep,kullanıcı yaratımı içerik ve sosyal ağlardır. Bu iki motifi birden barındırarakkarsımıza çıkan sanal bir ortam, metaverse adı verilen, 3 boyutlu ve içeriğinikullanıcıların olusturdukları sanal dünyalardır. Son birkaç yıl içinde, çesitlimetaverse denemelerinin piyasaya sürüldüğüne ve bu dünyaların sunduğu yaratıcıiçerik tasarlama olanakları sayesinde, bu dünyalarda gittikçe artan bir sanat vemimari tasarım ortamı olustuğuna tanık oluyoruz. Bu çalısma, metaverse'ün vebilisim teknolojileri ile sanat ve mimari arasındaki dinamik ve dönüstürücü iliskinintarihsel gelisiminden yola çıkmaktadır. Metaverse'ün kendi bağlamında yerel birsanatsal ve mimari biçim olarak meta-sanat ve meta-mimari -eğer varsa- nasılolmalıdır sorusuna cevap aramaktadır. Bilisim teknolojileri simdiye kadar hem sanatıhem de mimari tasarım alanını, ortaklasmacı üretim, yazarlık hakkının kaybolması,kullanıcı katılımı ve etkilesim gibi kavramlarla tanıstırmıstır. Biz bu çalısmada,metaverse'ün yerel sanat ve mimari formları olan meta-sanat ve meta-mimari'nin, butarihsel ve dönüstürücü iliskinin tasıdığı kavramları miras alması gerektiğinitartısıyoruz. Bu tartısma ekseninde öncelikle, mevcut bir metaverse denemesi olanSecond Life adlı sanal dünyadaki sanat ve mimari tasarım ortamını ve örnekleriniinceliyoruz. Bu incelemeler sonucunda, bilisim, mimari ve sanat arasındakidönüstürücü zeminin metaverse'de devam edebilmesi için, metaverse'ün yerel sanatve mimari formları olarak önerdiğimiz meta-sanat ve meta-mimari'nin açık kaynakve açık içerik geleneğinin izinden giden, katılımcı, etkilesimli ve deneyim tabanlı birifade dili olması gerektiğini öneriyoruz.
User-created-content and social networking have proved to be the most fundamentalelements that shape how and why people use the Internet today. One concept thatstems from and combines these two motives is metaverse, i.e., 3D user-created,multi-user and online virtual worlds. During the last few years, we have witnessedthe rise of several metaverse attempts, and a growing art and architectural designcommunity within these worlds, due to the possibilities they offer for buildingcreative content. This study develops from the historical evolution of metaverse, andthe dynamic and transformative relationship between information andcommunication technologies (ICT) and, art and architectural design. What is thenative art and architectural design form of metaverse, i.e., meta-art and metaarchitecture,if they ever exist, is the question behind this research. The relationshipbetween ICT and art and architecture has so far introduced collaborative creation,dissolution of authorship, user participation and interactivity to both art andarchitecture fields. In this study first we explore the already existing art and designexpressions in the current metaversal worlds, specifically in the virtual world ofSecond Life. We then propose meta-art and meta-architecture as the native art andarchitectural design forms of today?s and future?s metaverse, and we discuss thatboth meta-art and meta-architeture should inherit the transformative interplaybetween art, architecture and ICT. It is finally proposed that, both meta-art and metaarchitectureshould be open, collaborative, interactive and experience-based, so thatthis evolutionary process could grow further.