Tez No İndirme Tez Künye Durumu
83549 Bu tezin, veri tabanı üzerinden yayınlanma izni bulunmamaktadır. Yayınlanma izni olmayan tezlerin basılı kopyalarına Üniversite kütüphaneniz aracılığıyla (TÜBESS üzerinden) erişebilirsiniz.
Bir schiff bazının (C17H14N2O) kristal yapısının incelenmesi / Investigation of the crystal structure of a schiff bases (C17H14N2O)
Yazar:A. NİL SAYGI
Danışman: PROF. DR. YALÇIN ELERMAN
Yer Bilgisi: Ankara Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Fizik Mühendisliği Ana Bilim Dalı
Konu:Fizik ve Fizik Mühendisliği = Physics and Physics Engineering
Dizin:En küçük kareler yöntemi = Least squares method ; Kristal yapı = Crystal structure ; Kristaller = Crystals ; Schiff bazları = Schiff bases
Onaylandı
Yüksek Lisans
Türkçe
1999
84 s.
ÖZET Yüksek Lisans Tezi BİR SCHİFF BAZININ (Cn HJ4 N2 O) KRİSTAL YAPISININ İNCELENMESİ ADVİYE NİL SAYGI Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Fizik Mühendisliği Anabilim Dalı Danışman Jüri: Prof. Dr. Yalçın Elerman Jüri: Prof. Dr. Arsın Aydınuraz Jüri:Prof. Dr. Rahmi Yağbasan Bu çalışmada, C17H14N2O Schiff bazının kristal yapısı, tek kristal kırınım yöntemleri ile belirlenmiştir. Kristal yapı direkt yöntemleri içeren Shelx-97 bilgisayar programı ile çözümlenmiştir ve atomsal parametreler en küçük kareler yöntemi ile R=0.049 ve wR=0.180 değerlerine kadar arıtılmıştır. Kristal yapı verileri şu şekildedir: Kristal sistemi ortorombik, uzay grubu P2ı2ı2j, a=6.574(2)A, b=13.798(2) A, c=l 4.838(3) A, V=1346.0(5) A, Z=4, F(000)=552.0, Dx=1.295 gr/cm3, M=262.310 gr/mol, T=299(2) K. Kristal yapının çözümlenmesi ile bağ uzunlukları, bağ açıları ve ısısal titreşim parametreleri de hesaplanmıştır. Düzlem hesapları yapılarak, molekülün düzlemsel olup olmadığı ve bu düzlemlerin birbirleriyle yaptıkları açılar bulunmuştur. 1999, Sayfa: 74 ANAHTAR KELİMELER: Schiff bazları, Direkt yöntemler, En küçük kareler yöntemi.
ABSTRACT Masters Thesis INVESTIGATION OF THE CRYSTAL STRUCTURE OF A SCHIFF BASES (Ci7 H,4 N2 O) ADVİYE NİL SAYGI Ankara University Graduate School of Natural and Applied Sciences Department of Physics Engineering Supervisor Jury: Prof. Dr. Yalçın Elerman Jury: Prof. Dr. Arsın Aydınuraz Jury: Prof. Dr. Rahmi Yağbasan In this work, the crystal structure of the Schiff base of C17H14N2O has been determined by single crystal diffraction methods. The structure was solved by using the Shelx-97 program employing direct methods, and the atomic parameters refined by the least-squares techniques until R and wR values become 0.049, 0.180, respectively. The following crystal data were found: Crystal system orthorhombic, space group P2ı2ı2ı, a=6.574(2)A, b=13.798(2)A, c=14.838(3)A, V=1346.0(5) A, Z=4, F(000)=552.0, Dx=1.295 gr/cm3, M=262.310 gr/mol, T=299(2) K. The bond distances, bond angles and thermal displacement parameters were calculated. The pla nar calculations were made to understand whether the molecule is planar or not, and the dihedral angles between the planes were calculated. 1999, 74 pages KEY WORDS: Schiff bases, Direct methods, Least-squares methods.