Tez No İndirme Tez Künye Durumu
219089
Analyse de l'interaction verbale dans une classe de fle en Turquie / Türkiye?de bir yabancı dil olarak Fransızca sınıfında dilsel etkileşim incelemesi
Yazar:ASLIHAN ELİF KANMAZ
Danışman: DOÇ. DR. NECMETTİN SEVİL
Yer Bilgisi: İstanbul Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Yabancı Diller Ana Bilim Dalı
Konu:Fransız Dili ve Edebiyatı = French Linguistics and Literature
Dizin:
Onaylandı
Yüksek Lisans
Fransızca
2006
159 s.
Bu çalısmada, Türkiye'de Fransızcanın yabancı dil olarak öğretildiği birsınıfta dilsel etkilesim boyutunun Fransızca öğretim sürecinde etkin biçimde yer alıpalmadığı arastırılmıstır. Bu bağlamda, yabancı dil olarak Fransızca öğrenmesürecinde, öğreticinin sınıf içerisinde etkin bir dilsel etkilesim ortamı yaratıpyaratmadığı, Catherine Kerbrat-Orecchioni'nin dilsel etkilesim ölçütleri ısığındaincelenmistir. Buna kosut olarak Fransız Kültür Merkezi'nce düzenlenen Fransızcakurslarından 3 dersin ses kayıtlarının yazılı dökümünden derlenen bütüncedearastırma için seçilmis çözümleme örneğindeki ölçütler arastırılarak, öğreticinin neboyutta dilsel etkilesim içerikli bir yabancı dil öğretim modeli uyguladığı ve buuygulamada öğreneni ne ölçüde etkinlestirdiği incelenmistir. Yapılan arastırmanınsonucunda öğretenin sınıf içinde öğrenenle kurduğu güç dengelerinin dilsel etkilesimsürecini ve öğrenenin yabancı dil edinim sürecindeki rolünü etkinlestirecek nitelikteolduğu saptanmıstır. Çalısmanın bütüncesini olusturan ses kayıtları, yazılı döküm veMP3 ses formatı biçiminde ek olarak sunulmustur.
This study investigates whether linguistic interaction really takes place in aclassroom where French is taught as a foreign language in Turkey. In this context,the teachers? ability to create an effective linguistic interaction in the process ofteaching French has been evaluated in light of Catherine Kerbrat-Orecchioni?slinguistic interaction scale. Parallel to this, the corpus that was gained from therecorded three lessons at the French Cultural Center was studied in line with thescale of the analytical model of the study and the extent to which the teacher applieda foreign language teaching method including linguistic interaction was researched.The study reveals that the power balance established by the teacher activates both thelinguistic interaction process and the students? role in the foreign language learningprocess. The voice recording of the corpus has been given in transcript and MP3format in the appendix part of this study