Tez No İndirme Tez Künye Durumu
576305
1950 sonrası Türk resminde delilik ve dahilik kavramlarının incelenmesi / Investigation of the concept of madness and appreciation in Turkish painting after 1950
Yazar:BİLAL ALAN
Danışman: PROF. DR. FATİH BAŞBUĞ
Yer Bilgisi: Akdeniz Üniversitesi / Güzel Sanatlar Enstitüsü / Resim Ana Sanat Dalı
Konu:Güzel Sanatlar = Fine Arts
Dizin:
Onaylandı
Yüksek Lisans
Türkçe
2019
99 s.
Bu çalışmada; Dâhilik ve delilik kavramları kuramsal açıdan araştırılarak, bu kavramların 1950 sonrası Türk resim sanatında sanatçı ve eserleri üzerinde incelenmesi gerçekleşmiştir. Tarihsel dönem göz önünde tutularak gerçekleştirilen bu çalışmada; Öncelikle genel olarak, Türk resminde 1950 öncesi ve sonrasında önemini koruyan dönem ve gruplara, bunların içerisinde yer alan sanatçılara değinilmiştir. 1950 sonrası Türk resminde, dâhilik ve delilik kavramları kapsamında ele alınan sanatçıların psikolojik, ruhsal, sıra dışı yaşam biçimlerinden, eserlerindeki yaratıcı, farklı kompozisyon anlayışları, olgu, imge, duygu ve düşünceleri gibi etkiler incelenmiştir. Bu bağlamda, dâhilik ve delilik çizgisinde yankı yapmış, sıra dışı yönleri ve çalışmaları ile Fikret Mualla, Burhan Uygur, Alattin Aksoy, Ergin İnan, Neşe Erdok, Komet(Gürkan Coşkun), Mehmet Uygun, Fatih UMehmet Güleryüz gibi Türk resim sanatına damga vurmuş sanatçılar eser örnekleri ile birlikte incelenmiştir.
In this study, the concepts of genius and madness were analyzed from the theoretical point of view, and they were examined in terms of Turkish artists and their works of painting after 1950. Considering the historical period, this study primarily focused on the periods and groups that retained their importance in Turkish painting in addition to the artists taking part in them before and after 1950. Moreover, the study analyzed such effects as the psychological and mental states as well as the extraordinary lifestyles of the artists, their creative and different understanding of compositions in their works, facts and images about them, along with their emotions and thoughts. In this context, this study examined the artists who have left a mark on Turkish painting with their extraordinary aspects and works that stand out in the line of genius and madness such as Fikret Mualla, Burhan Uygur, Alattin Aksoy, Ergin İnan, Neşe Erdok, Komet (Gürkan Coşkun), Mehmet Uygun, Fatih Urunç and Mehmet Güleryüz, and their works.