Tez No İndirme Tez Künye Durumu
310412
Amphiphilic multiarm star block copolymer via Diels-Alder click reaction / Diels-Alder click kimyası kullanılarak amfifilik çok kollu yıldız blok kopolimer sentezi
Yazar:NEŞE ÇAKIR
Danışman: PROF. DR. GÜRKAN HIZAL
Yer Bilgisi: İstanbul Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Polimer Bilim ve Teknolojisi Ana Bilim Dalı
Konu:Polimer Bilim ve Teknolojisi = Polymer Science and Technology
Dizin:
Onaylandı
Yüksek Lisans
İngilizce
2011
99 s.
İlk çalışmada, amfifilik çok kollu yıldız blok kopolimer: (PEG)m-(PCL)n-polyDVB halka açılma polimerleşmesi, çapraz-bağlanma ve DA click reaksiyonunun birlikte kullanılmasıyla sentezlenmişlerdir.İkinci olarak, çift fonksiyonlu başlatıcı ile kaprolaktonun (?-CL) ROP'sinde stannous oktoat (Sn(Oct)2) varlığında başlatıcı olarak kullanılmıştır. MI-PEG ve anth-(PCL)2 polimeri PEG-(PCL)2 farklı kollu polimerini vermek amacıyla toluenin kaynama sıcaklığında reaksiyona girmiştir.
In the first study, amphiphilic multiarm star block copolymer: (PEG)m-(PCL)n-polyDVB was synthesized via a combination of ROP, cross-linking and DA click reaction. Second, dual functional initiator was used in the polymerization of ?-CL in the presence of Sn(Oct)2 catalyst. MI-PEG and anth-(PCL)2 polymer are clicked in order to give PEG-(PCL)2 miktoarm star copolymer in reflux temperature of toluene.