Tez No İndirme Tez Künye Durumu
8007 Bu tezin, veri tabanı üzerinden yayınlanma izni bulunmamaktadır. Yayınlanma izni olmayan tezlerin basılı kopyalarına Üniversite kütüphaneniz aracılığıyla (TÜBESS üzerinden) erişebilirsiniz.
A Reliability model for a large scale software system /
Yazar:FEDON KADİFELİ
Danışman: DOÇ. DR. OĞUZ TOSUN
Yer Bilgisi: Boğaziçi Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü
Konu:Bilgisayar Mühendisliği Bilimleri-Bilgisayar ve Kontrol = Computer Engineering and Computer Science and Control
Dizin:
Onaylandı
Yüksek Lisans
İngilizce
1989
94 s.
ÖZET Bu tezde geleneksel yazılım güvenilirliği çözümlemesi ve önkestiriminde kullanılabilecek bir model anlatılmaktadır, önerilen model işletimsel durumda olan büyük ölçekli dağıtımlı ticari bir yazılım sistemi üzerinde uygulanmıştır. Model üç bilinmeyen parametresi olan gama dağılımı ile tanımlanmaktadır. Bu parametreler başarısızlık zaman verilerinden en çok olabilirlik kestirimi yöntemi kullanılarak kestirilmektedir. Modelin, çözümlenmekte olan yazılım sistemi üzerine daha fazla bilgi yokluğunda, diğer bilinen modellerden verilere daha iyi uyduğu gösterilmektedir.
İV ABSTRACT İn this thesis a model that can be used for conventional software reliability analysis and prediction is described. The proposed model has been applied on a large-scale distributed commercial software system which is already operational. The model is characterized by the gamma distribution having three unknown parameters. The parameters are estimated from failure time data by using the method of maximum likelihood estimation. The model is shown to fit the data better than other well-known models in the absence of additional information on the software system being analyzed.