Tez No İndirme Tez Künye Durumu
142613 Bu tezin, veri tabanı üzerinden yayınlanma izni bulunmamaktadır. Yayınlanma izni olmayan tezlerin basılı kopyalarına Üniversite kütüphaneniz aracılığıyla (TÜBESS üzerinden) erişebilirsiniz.
Alüminyum üzerinde ısıl püskürtme yöntemiyle oluşturulan çelik kaplamaların aşınma davranışlarının incelenmesi / An Investigaion of wear behavior of steel coatings performed by thermal spraying on aluminum
Yazar:GÖKHAN KİPER
Danışman: PROF.DR. HÜSEYİN ÇİMENOĞLU
Yer Bilgisi: İstanbul Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü
Konu:Metalurji Mühendisliği = Metallurgical Engineering
Dizin:
Onaylandı
Yüksek Lisans
Türkçe
2003
52 s.
ÖZET Birim ağırlık başına mukavemeti yüksek olan alüminyum, başta taşıtlar olmak üzere birçok endüstri alanında kullanılmaktadır Ancak alüminyum, düşük mukavemet ve aşınma direncine sahip olduğu için taşıt motorları gibi aşınmaya maruz kısımlarda kullanılması tercih edilmemektedir. Isıl püskürtme yöntemi, malzemelerin başta aşınma ve korozyon dayanımı olmak üzere ısıl ve elektriksel özelliklerini de geliştirmek için kullanılan bir yöntemdir. Bu teknik, günümüzde uçak motorlarının türbin kanatlarından makine parça! anmn onarımı gibi birçok alanı kapsamaktadır. Bu teknik ile hafif ve aşınma dayanımı yüksek, ekonomik kazanç sağlayan dayanıklı ürünler elde etmek mümkündür. Bu çalışmanın amacı alüminyum üzerine ısıl püskürtme yöntemiyle oluşturulan farklı kalitedeki çelik kaplamaların kuru kayma koşullarındaki aşınma davranışlarını incelemektir. VI 11
SUMMARY Aluminium, which has high specific strength (strength/density), is used for aerospace and automobile industrial applications. However, it exhibits low strength and wear resistance. Therefore, it is not used in a vehicle engines that are exposed friction and wear. Thermal spraying is a process utilized to improve wear resistance, corrosion resistance and thermal, electrical properties. This process is used many applications such as jet engines turbine blades, machine parts restoration. The products that are light, economical, and have high wear resistances, could be provided by this process. In this study, wear behaviour of steel coatings coated on aluminium by a thermal spraying process will be investigated in dry sliding wear conditions. IX