Tez No İndirme Tez Künye Durumu
483036
Annenin zihin yönelimliliğinin okul öncesi çocukların kendini düzenleme becerileri üzerindeki yordayıcı etkisi / Predictive effect of maternal mind-mindedness on preschooler's self regulation skills
Yazar:EBRU YILMAZ
Danışman: DOÇ. DR. ŞERİFE SEMA KARAKELLE
Yer Bilgisi: İstanbul Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Psikoloji Ana Bilim Dalı
Konu:Psikoloji = Psychology
Dizin:Anneler = Mothers ; Düzenleme = Arrangement ; Güdüsel yönelim = Motivational orientation ; Kendini ayarlama = Self monitoring ; Okul öncesi çocuklar = Preschool childrens ; Zihin = Mind ; Zihin haritaları = Mind maps ; Zihinsel yetenekler = Mental talents ; Öz düzenleme becerisi = Self-regulation
Onaylandı
Yüksek Lisans
Türkçe
2017
125 s.
Bu çalışmada annenin zihin yönelimli olmasının okul öncesi çocukların kendini düzenleme becerileri üzerindeki yordayıcı etkisi araştırılmıştır. Araştırma, 60-71 aylık toplam 40 çocuk ve anneleri ile gerçekleştirilmiştir. Annelerin zihin yönelimliliğini ölçmek amacıyla Zihin Yönelimlilik Görüşme yöntemi kullanılmıştır. Davranışsal kendini düzenleme becerileri Baş-Ayak parmakları-Dizler-Omuzlar ve Stroop Benzeri Gündüz-Gece görevleri ile ölçülmüştür. Duygusal kendini düzenlemeyi değerlendirmek için ise Okul Öncesi Kendini Düzenleme Değerlendirme Aracı'ndaki Oyuncak Paketleme ve Şekerleme Saklama görevlerinden yararlanılmıştır. Yapılan korelasyon analizi sonucunda zihin yönelimlilik ile kendini düzenleme becerileri arasında anlamlı bir ilişki olmadığı gözlenmiştir. Bazı araştırma sonuçlarıyla çelişen bu bulgu, yöntem farklılığı ve kültürel etkenler çerçevesinde tartışılmıştır.
The aim of this study was to investigate whether maternal mind-mindedness predicted preschooler's self regulation skills. Sample of the study consisted 50-71 months old children (n=40) and their mothers. Maternal mind-mindedness measured using brief interview method. Behavioral regulation was measured with the Head-Toes-Knees-Shoulders (HTKS) and Stroop Like Night-Day tasks. Emotional regulation assessed by Toy Wrap and Snack Delay tasks derived from Preschool Self-regulation Assessment (PSRA). Correlation analysis revealed that there was no meaningful relations between maternal mind-mindedness and self regulation skills. The result which contradicts findings of other research has been discussed based on methodological differences and cultural factors.