Tez No İndirme Tez Künye Durumu
569559
1990'lardan günümüze Türkiye sanatında doğaya yaklaşımlar / Approaches to nature in the art of Turkey since 1990
Yazar:GAMZE PİŞKİNER
Danışman: DOÇ. DR. OĞUZ HAŞLAKOĞLU
Yer Bilgisi: İstanbul Teknik Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Sanat Tarihi Ana Bilim Dalı
Konu:Sanat Tarihi = Art History
Dizin:Doğa = Nature ; Modern resim = Modern painting ; Modern resim sanatı = Modern painting art ; Modern sanat = Modern art ; Resim sanatı = Painting art ; Türk resim sanatı = Turkish painting art ; Çevresel sanat = Environmental art ; İnsan doğa ilişkisi = Human nature relations
Onaylandı
Yüksek Lisans
Türkçe
2019
120 s.
Doğa ve sanatın yollarının kesişimi binlerce yıl öncesine dayanır. Doğayı tanıma, keşfetme, doğadan yararlanma ve kontrol altına süreçlerinin her birine sanatın tanıklık ettiğini görüyoruz. Bu çalışma Türkiye'den sanatçıların 1990'lardan günümüze doğa ile ilişkisini; doğal materyali kullanmasını, doğayı mekan olarak dönüştürmesini ve kavramsallaştırmasını araştırırken, doğaya yaklaşımlarını inceliyor. Doğadan kopan modern insanın uluslararası ölçekte sanata doğayı nasıl dahil ettiğini Land Art, Arte Povera gibi akımların doğa ile ilişkilerine değiniliyor. Çalışmanın Türkiye ile ilgili bölümünde 1990 sonrası değişen sanat ortamında, küratörlü sergiler, sanata sorgulayıcı yaklaşımlardan bahsediliyor. Doğa ile bağlantılı küratörlü sergilerle sanatçıların doğa ile kültürel karşılaşmalarını ele alınıyor.
Intersection of art and nature dates back to thousands of years. In this study, approaches to the nature studied in Turkish art since 90's while artists are using natural materials, transforming nature as a space and conceptualizing it. The study focus on how modern man that grow apart from nature; implicate it in art and how the international movements as Land Art and Arte Povera are approaching to nature. On the part of Turkish art, it is explained curated exhibitions and the inquisitive mindset in the changing art scene after 1990's. Cultural confrontations with nature are discussed with emerge of curated exhibitions.