Tez No İndirme Tez Künye Durumu
563346
A social innovation model for a transition to circular economy: "TİDER" case / Döngüsel ekonomiye geçişte sosyal inovasyon modeli: "TİDER" örneği
Yazar:ERDEM FERİT BAŞKAYA
Danışman: DOÇ. DR. DENİZ DENİZ
Yer Bilgisi: İzmir Ekonomi Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Tasarım Ana Bilim Dalı / Tasarım Teknoloji ve Toplum Bilim Dalı
Konu:Ekonomi = Economics ; Sosyoloji = Sociology ; İşletme = Business Administration
Dizin:Dernekler = Associations ; Ekonomi = Economy ; Ekonomi politikaları = Economic policies ; Ekonomi sosyolojisi = Economic sociology ; Girişimcilik = Entrepreneurship ; Sosyal girişimci = Social entrepreneur ; Sosyal yenilikçilik = Social innovative ; Sürdürülebilir tasarım = Sustainable design ; Sürdürülebilirlik = Sustainability ; TİDER = TIDER
Onaylandı
Yüksek Lisans
İngilizce
2019
89 s.
Günümüz ekonomik paradigmasında vazgeçilmez görünen büyüme, mevcut çıkart-üret-at doğrusal üretim ve tüketim ilişkisiyle dünyamızın sınırlı doğal kaynaklarının tükenmesine sebebiyet vermektedir. Sürdürülebilir bir gelecek için döngünün beşikten beşiğe stratejiyle kapanmasına gereksinim vardır. Yeni oluşmakta olan döngüsel ekonomi kavramı, yeniden kullanım, tamirat, yeniden imalat, tadilat, geri dönüşüm ve paylaşımı teşvik ederek, değerleri korumaya yönelik etkinlikleriyle, geleceğe dair daha akılcı sistemler için bir adım oluşturmaktadır. Sosyal inovasyon, sosyal girişimcilik ve sürdürülebilir tasarım düşüncesi, değer içeren atıkların yönetimi ve faydalı kaynaklara dönüştürülerek döngüye yeniden kazandırılmasını sağlayan döngüsel ekonomiye geçişte önemli bir rol oynayacaktır. Bu tezde niteliksel bir çalışmayla, döngüsel ekonomiye geçişte sosyal inovasyon modeli olarak Türk sivil toplum kuruluşu TİDER örneği analiz edilmiştir. Anahtar kelimeler: Döngüsel ekonomi, TİDER, sürdürülebilir tasarım düşüncesi, sosyal inovasyon, sosyal girişimcilik
ABSTRACT A SOCIAL INNOVATION MODEL FOR A TRANSITION TO CIRCULAR ECONOMY: "TİDER" CASE Başkaya, Erdem Ferit MDes, Design Studies Program Supervisor: Assoc. Prof. Dr. Deniz DENİZ June 2019 Growth which seems indispensable in today's economic paradigm, depletes earth's finite natural resources with the current production and consumption mode "take, make and dispose". For a sustainable future the loop must be closed with a "cradle to cradle" strategy. The fledgling circular economy, trying to foster reuse, repair, remanufacturing, retrofitting, sharing and recycling is a step towards smarter systems thinking that seeks value-preserving activities. Social innovation, social entrepreneurship and sustainable design thinking will play an important role in the transition to circular economy that entails managing valuable waste and converting it into useful resources to be returned into the cycle. In this thesis, a Turkish non-profit organization, TİDER is analyzed qualitatively as a social innovation model for a transition to circular economy. Keywords: Circular economy, TİDER, sustainable design thinking, social innovation, social entrepreneurship