Tez No İndirme Tez Künye Durumu
567008
Multi-response optimization of concrete manufacturing process parameters: Desirability function approach / Beton üretim süreci parametrelerinin çok cevaplı optimizasyonu: Çekicilik fonksiyonu yaklaşımı
Yazar:JEAN FRANCOIS REGIS MAHORO
Danışman: PROF. DR. AHMET SERMET ANAGÜN
Yer Bilgisi: İzmir Ekonomi Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Endüstri Mühendisliği Ana Bilim Dalı
Konu:Endüstri ve Endüstri Mühendisliği = Industrial and Industrial Engineering
Dizin:
Onaylandı
Yüksek Lisans
İngilizce
2019
59 s.
İnşaat şirketlerinin çok fazla dinamiğe ve şiddetli rekabet ortamına sahip olmasından dolayı, inşaat kalitesini artırmak ve binayı güçlendirebilmek, pazarda ön plana çıkmanın ve stratejik olarak doğru konumda olmanın temel amaçlarıdır. Binanın çökmesini önlemek ve güçlü bir yapı oluşturmak için deneyler yapılmalı ve betonun basınç dayanımı enbüyüklenmelidir. Binaların tahrip olma riskini azaltmak için betonun su emme oranı en aza indirilmelidir. Ayrıca beton akışı, fazladan çaba sarf etmeden rahatça kullanılabilecek şekilde enbüyüklenmelidir. Tüm cevapların eş zamanlı eniyilenmesi durumunda, bunun inşaatın kalitesine yardımcı olacağına inanılmaktadır.
Because construction companies have a lot of dynamics and fierce competition environment, proficiency of improving the quality of construction and making the building stronger are the main goals to become forefront at the market and get strategically right position. After carrying out experiments, compressive strength of concrete should be maximized to make strong building to avoid building from collapse. The water absorption of concrete should be minimized to reduce the risks of destruction of buildings. The flow of concrete should also be maximized to be used conveniently without an extra effort. It is believed that this will help for the quality of construction if all the responses are simultaneously optimized.