Tez No İndirme Tez Künye Durumu
451733
1990-200l yılları arasında Pakistan'ın Afganistan politikası / Since 1990-2001 Pakistan's policy towards Afghanistan
Yazar:YAMA HABİBZADA
Danışman: YRD. DOÇ. DR. İRFAN ÇİFTÇİ
Yer Bilgisi: İstanbul Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Ana Bilim Dalı
Konu:Uluslararası İlişkiler = International Relations
Dizin:Afganistan = Afghanistan ; Güvenlik = Security ; Pakistan = Pakistan ; Taliban = Taliban ; Uluslararası ilişkiler = International relations ; Uluslararası politika = International policy ; İstikrar = Stability ; İstikrarsızlık = Instability
Onaylandı
Yüksek Lisans
Türkçe
2016
157 s.
Bu tezin amacı, uluslararası gelişmelerden de etkilenen Pakistan ve Afganistan ilişkilerinin 1990-2001 yıllar arasında Pakistan'ın Afganistan Politikalarını kapsayan gelişmelerini ele almaktır. Konunun tahlil edilebilmesi için önce, Pakistan ve tarihi hakkında genel bilgiler, ardından, her iki ülkenin devlet ve hükümet düzeyindeki ilişkileri tarihi perspekiften incelenmiştir. Pakistan gerek bölgedeki ekonomik, askeri ve siyasi çıkarlarını gözetirken gerek Afganistan ile olan ilişkilerinde gerekse de büyük güçlerle olan ilişkilerinde radikal İslamcı gruplar ile temas kurmaktadır. Bölgesel ve küresel düzlemde Taliban ve diğer radikal İslamcı grupların gelişmesi ve yerleşmesinde bu politikanın etkisi bulunmaktadır. Pakistan coğrafi ve ortak kültürel, etnik ve sınır anlaşmazlıkları, Afganistan'ın gelişmesinde en etkili ülkelerinden biridir. Dikkat edilmesi gereken bir konu da Afganistan'ı istikrara kavuşturmak ve güvenliğini sağlamak koalisyon güçlerin aynı zamanda etkili aktörlerin çoğunluğun temel amaçlarından biri olmuştur, Afganistan'da koalisyon güçlerinin ve ABD'nin askeri varlığından beri Pakistan bölgesel ve trans-bölgesel (uluslararası) oyuncularla ilişkileri Afganistan'daki gelişmelerinden etkilenmiş ve bu hareket, eylemsizlik Pakistan'ın Afganistan'da çıkarlarına göre, sorunun karmaşıklığı arttırmış ve Afganistan'daki güvenlik ve istikrarsızlık devam etmiştir. Pakistan'ın Afganistan politikasını son 30 yıldır Pakistan'ın Peştun milliyetçiliği ilgilendirmektedir. Pakistan, Afganistan'da kurulacak olan hükümetlerin kendi kontrolünde ve Peştunlardan oluşmasını istemektedir. Bu bağlamda Pakistan. Kendi kontrolünde olan Peştun Hükümeti sayesinde Pakistan'dan ayrılma istekleri olan diğer Peştun akımlar kontrol etmektedir. Anahtar Kelimeler: Pakistan, Afganistan, Dış Politika, Mücahitler,Taliban, İstikrar, Güvenlik.
The main purpose of this thesis is to discuss the relationship between two neighouring countries, Pakistan and Afghanistan. This relationship was greatly affected by international developments, espectially with the interventions of the USA and Alied Forces in Afghanistan. In order to study the abovementioned topic better; first of all, this study is going to offer a general informition about the history of Pakistan. Then it analyses the relations of both countries from the historical perspective. It became clear that Pakistani government, and its armed forces has used Islamic radical groups like Taliban as a tool in order to reach to its political, economic and military interests in the region and international arena. Over the history of Afghanistan Pakistan has always played crucial roles in the development of border issues, ethnic conflicts and political instability in the country. However, in contrast to Pakistan international community went to Afghanistan in order to bring a long lasting peace and stability in the wartorned country. Therefore, the presences of the USA and the Allied forces in Afghanistan after the 2000 greatl|y influenced the foreign policies of Pakistan towards Afghanistan. After this this date In the foriegn policies of Pakistan controversality became more apparent, and Pakistan became more involved in the internal issues of Afghanistan. In overall, the main focuses of Pakistani foreign policies towards Afghanistan are concentrated on Pashtun nationalism. Afghanistan's neighbour, Pakistan by pursuing this policy towards Afghanistan first of all would be able to prevent the Pashtun sepatists group within its terrotory. Secondly, by supprting Pashtun nationalism have the desire of taking the control of Afghan goverment. Keywords: Pakistan, Afghanistan, Foreign Policy, Mujahedin,Talban, Stability, Security.