Tez No İndirme Tez Künye Durumu
219488
M. Mcluhan ve J. Baudrillard'ın medya kuramlarının karşılaştırmalı çözümlemesi / Comparative analysis of media theories of M. McLuhan and J. Baudrillard
Yazar:FAHRETTİN ALTUN
Danışman: PROF. DR. EDİBE SÖZEN
Yer Bilgisi: İstanbul Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Radyo Televizyon ve Sinema Ana Bilim Dalı
Konu:Radyo-Televizyon = Radio and Television ; İletişim Bilimleri = Communication Sciences
Dizin:
Onaylandı
Doktora
Türkçe
2006
388 s.
Bu tez çalısması, Kanadalı iletisim kuramcısı Herbert Marshall McLuhan ile1960 sonrası Fransız düsüncesinin önde gelen simalarından Jean Baudrillard'ınmedya kuramlarını karsılastırmalı bir biçimde çözümlemektedir. Bu çalısmada biryandan McLuhan ve Baudrillard'ın düsünce dünyaları kendi bütünlükleri içerisindeve içerisinde yeserdikleri toplumsal ve kültürel ortam çerçevesinde incelenmekte, birdiger yandan da bu iki düsünürün medya kuramları birbirleriyle iliskisi baglamındatartısmaya açılmaktadır. Tezin en temel sorunsalı, McLuhan ve Baudrillard'ın medyakuramlarının birbirleriyle ne ölçüde benzesip, ne ölçüde birbirinden farklılastıgıdır.Baudrillard, kendisinden az bir süre önce eser vermis olan McLuhan'ın bellikavramlarını kullanmıs ve bu durum bugüne kadar iletisimbilimi literatüründeBaudrillard'ın medya kuramının McLuhan'ın medya kuramının bir yeniden üretimioldugu yönünde genel bir kanının olusmasına kaynaklık etmistir. Bu kanı, özellikleAnglo-Sakson düsünce dünyasında McLuhan ve Baudrillard arasındaki felsefietkilesimi incelemeye çalısan arastırmacıların tezleriyle daha da pekismistir. Bu tezçalısması, bir yandan McLuhan ve Baudrillard'ın entelektüel beslenme kaynaklarınıve yetistikleri kültürel ve toplumsal ortamı göz önünde bulundurarak, bir digeryandan da onların eserlerini kronolojik bir sıra esasınca ve birbirleriylekarsılastırmalı bir biçimde inceleyerek söz konusu genel kanının dayandıgı temelargümanları elestiriye tabi tutmakta, bu iki düsünürün medya kuramları arasındakiiliskiyi yeni bir gözle ele almaktadır. Bu yeni okuma biçimi, bu iki düsünürün kitleiletisim süreçlerinin anlamı, kitle iletisim araçlarının toplumsal hayata etkisi ve yinekitle iletisim araçlarının tarihteki rolü temaları baglamında McLuhan veBaudrillard'ın medya kuramlarına egilmekte ve bu iki düsünürün medya kuramlarıarasındaki temel ayrım noktalarını gözler önüne sermektedir.
This study primarily seeks to examine the media philosophies of HerbertMarshall McLuhan and Jean Baudrillard, two of the major figures of thecontemporary Western thought. In view of the fact that McLuhan and Baudrillardhave deeply influenced the modern social theory, and the fields of media researchand criticism up to the present moment, this study compares their theoreticalheritages and media theories. It has two main objectives. First, it seeks to examinethe intellectual corpus of McLuhan and Baudrillard, and clarify their theoreticalframeworks. Secondly, it endeavors to analyze their media theories comparatively inorder to expose the genuine relationship between these two theoretical stances. Sofar, all researchers who study this relationship have emphasized similarities in theirviews on the media and accordingly regard Baudrillard as a ?new McLuhan? or?French McLuhan? based on this frame. According to them, when Baudrillardabandoned Marxism in favor of postmodernism, McLuhan's media theory influencedand reshaped Baudrillard's philosophy including his media theory. In contrast, thisdissertation offers an alternative framework in which their media theories have beenregarded as two distinct intellectual paradigms, and attempts to highlight originalityof their approaches. In doing so, the study suggests a new way for the thinking aboutthe relationship between McLuhan and Baudrillard's philosophies, in general, andtheir media theories, in particular.