Tez No İndirme Tez Künye Durumu
638883
Türkiye'de üniversite öğrencilerinin, e-ticaret kullanıcı deneyimi bağlamında tasarımını etkileyen faktörler / Factors affecting the user experience design in the context of e-commerce applications for university students in Turkey
Yazar:WASEF QADAH
Danışman: DR. ÖĞR. ÜYESİ KERİM KARAGÖZ
Yer Bilgisi: Kocaeli Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İletişim Tasarımı ve Bilişim Teknolojileri Ana Bilim Dalı / Görsel İletişim Tasarımı ve Reklamcılık Bilim Dalı
Konu:Güzel Sanatlar = Fine Arts ; İletişim Bilimleri = Communication Sciences
Dizin:Deneyim = Experience ; Deneyim tasarımı = Experience design ; Elektronik pazarlama = Electronic marketing ; Elektronik ticaret = Electronic commerce ; Kullanıcı deneyimi = User experience ; Web siteleri = Web sites
Onaylandı
Yüksek Lisans
Türkçe
2020
129 s.
Bu çalışmada, Türkiye'deki E-Ticaret uygulamalarında kullanıcı deneyimini etkileyen faktörlerin belirlenmesi, bu faktörlerin kullanıcı deneyimindeki olumlu ve olumsuz yönlerinin belirlenmesi neticesinde kullanıcı deyiminin geliştirilmesi ve E-Ticaret için uygun bir çerçevenin gözden geçirilmesi amaçlanmıştır. Bu çalışma temel soruyu cevaplıyor: E-Ticaret uygulamalarında kullanıcı deneyimini etkileyen faktörler nelerdir? Araştırmacı, Araştırmanın amacına ulaşmak için tanımlayıcı yaklaşıma güvenmiştir. Anket, veri toplamak için bir araç olarak kullanılmıştır. Türkiye'nin en önemli 10 E-Ticaret uygulaması seçildi, bunlar: Trendyol, Hepsiburada, N11, Dolap, Morhipo, FLO, GittiGidiyor, DeFacto, ModaCruz, Çiçeksepeti Örnek topluluğu, bölgelerin doğasına, siyasi, ekonomik, endüstriyel ve turizme göre dört coğrafi bölgeye ayrılmış üniversite öğrencilerinden oluşmaktadır. Turizm, siyaset, ekonomi ve sanayiyi temsil eden Antalya, Ankara, İstanbul ve Kocaeli'de olan üniversiteler seçilmiştir. Bu bölgelere rastgele dağıtıldı. 4000 anket dağıtıldı; bunların 388 kişi E-Ticaret uygulamalarının kullanıcıları olarak yanıt verdi, bunların% 17.5'i uygulama kullanmadıklarını, geri kalanı ise% 82.5'lik bir oranla evet yanıtı verdi. Kullanıcı deneyimiyle ilgili tüm değişkenler arasında güçlü ve pozitif bir ilişki olduğunu bulduk ve bu ilişkilerin en belirgin olanları, içerik gereksinimleri, bilgi tasarımı, navigasyon değişkeni ile sayfa tasarımı arasındadır. Ayrıca, değişkenler ile ana çalışma değişkeni, kullanıcı deneyimi, arasında ilişkiler ve bağlantılar vardır. Sonuçların Türkiye'de uygulama deneyimini en çok etkileyen faktör navigasyon faktörüdür. Sonuçların, navigasyon faktörünün, 86% oranı ile, çalışmanın ana sorusu ile arasında güçlü bir korelasyon olduğu belirtmiştir. Bunun ardından, %85 korelasyon oranı ile bilgi tasarımı gelmektedir. En az korelasyonu olan ise, 59% zayıf bir oran ile kullanışlılık olmuştur.
This study aims to identify the factors affecting the user experience on E-Commerce applications in Turkey, in order to identify the positive and negative aspects of these factors in the user experience. By results of that, it is aimed to develop the user experience and review an appropriate framework for electronic commerce. This study answers the basic question: What are the factors affecting the user experience on e-commerce applications in Turkey? To achieve the aims of the study, the researcher relied on the survey descriptive approach. The questionnaire was used as a tool for collecting information through the quantitative method for data collection. The most prominent 10 e-commerce applications in Turkey were selected, they are: Trendyol, Hepsiburada, n11, Dolap, Morhipo, FLO, GittiGidiyor, DeFacto, ModaCruz, Çiçeksepeti The sample community is consisted from university students, divided into four geographical regions according to the nature of every region, Ankara as political, Istanbul as economic, Kocaeli as industrial, and Antalya as touristic region. They were distributed randomly to the students of these area's universities. 400 questionnaires were distributed, of which 388 people responded as users of e-commerce applications, of whom 17.5% answered that they do not use applications, while the rest answered yes with a percentage of 82.5%. We found that there is a strong and positive relationship between all variables related to the user experience. The most prominent of these relationships are between information design with content requirements and page design with the navigation variable. Also, there are relationships between the variables and the main study variable, which is the user experience, where the results emerged that most affecting variable of the experience of applications in Turkey was navigation variable where the results indicated that there is a strong correlation between navigation and the main question of the study, where the correlation rate is amounted to 86%, Next comes the designing the information with a correlation rate of 85%. In terms of the least correlated, the results indicates that the least correlated with the study question is the usefulness variable, as the correlation reached about 59%, which is a weak correlation rate.