Tez No İndirme Tez Künye Durumu
217258
19. yüzyilda Gediz Nahiyesi'nin sosyo?ekonomik yapisi /
Yazar:ALODA KAPLAN
Danışman: DOÇ. DR. MEHTAP ÖZDEĞER
Yer Bilgisi: İstanbul Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İktisat Tarihi Ana Bilim Dalı
Konu:Ekonomi = Economics
Dizin:
Onaylandı
Yüksek Lisans
Türkçe
2005
183 s.
Bu çalismada, 19. yüzyil Osmanli Devleti'nin Hüdavendigar Livasi'ninKütahya Sancagi'na bagli Gediz Nahiyesi'nin sosyo-ekonomik yapisi, OsmanliArsivi kaynaklari isiginda, çesitli yönleriyle incelenmistir.Ele alinan bölgenin ilgili dönemdeki nüfus, üretim yapisi, isletmelerinnitelikleri, gelirin kaynaklari, tarimsal verimlilik ve vergiler gibi ekonomik vesosyal hayatin temel alanlariyla ilgili ayrintili kantitatif bilgiler üretilmeyeçalisilmistir. Çalisma, mukayeseli bir ekonomik ve sosyal yapi degerlendirmesiniteligindedir.
In this study socio-economic structure of Gediz town of Kütahyaprovince of Hüdavendigar state of Ottoman Empire is examined in variousaspects under the light of Ottoman archives.Detailed and quantitative information is tried to be provided concerningthe basic areas of economic and social life such as population, structure ofproduction, attributes of enterprises, sources of income, agriculturalproductivity and taxes of the considered region. The study is a contrastiveeconomic and social structure evaluation.