Tez No İndirme Tez Künye Durumu
565986
An analysis of gated communities in terms of housing typology, housing production type and real restate value: The case of Urla / Kapalı sitelerin konut tipolojisi, konut üretim biçimleri ve gayrimenkul değerleri bakımından araştırma: Urla örneği
Yazar:YASEMİN ÇINAR
Danışman: DR. ÖĞR. ÜYESİ SIDIKA BAHAR DURMAZ DRINKWATER ; DOÇ. DR. ASLI CEYLAN ÖNER
Yer Bilgisi: İzmir Ekonomi Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Mimarlık Ana Bilim Dalı
Konu:Mimarlık = Architecture ; Şehircilik ve Bölge Planlama = Urban and Regional Planning
Dizin:Kapalı konut siteleri = Gated community ; Konut üretimi = Housing production
Onaylandı
Yüksek Lisans
İngilizce
2019
170 s.
Bu çalışma, İzmir metropol alanının bir banliyösü olan Urla'daki kapalı sitelerinin yerlerini harita üzerinde belirleyerek; bina yılı, konut tipolojisi, konut üretim tipi ve gayrimenkul değeri gibi dört parametre ile ilişkili olarak yer dağılımını analiz etmektedir. Çalışma alanında 69 kapalı site ele alınmıştır. İlk parametre, bina yapım yılıdır. İkinci parametre ise konut tipolojisi ile ilgili olup, inşaat alanı, konut tipolojisi ve kapalı sitedeki hane sayısına ilişkin verileri içerir. Üçüncü parametre konut üretim tipolojisi ile ilgilidir. Bu parametrede, kapalı siteler, İlhan Tekeli'nin makalesinde (1982) bahsedilen, bireysel konut üretimi, yapı kooperatifi konut yapı üretimi, yap-satçı üretim, toplu konut şirketleri üretimi, yapı kooperatifi birlikleri - yerel yönetim konut üretimi gibi üretim türlerine göre kategorize edilmiştir. Son parametre ise kapalı sitelerdeki binaların gayrimenkul değerleri ile ilgilidir. Gayrimenkul değerleri parametresi, Grant ve Mittelsteadt (2004) belirtildiği gibi, korunan toplulukları prestij seviyelerine göre gruplandırılmasına olanak sağlamaktadır. Tezin sonuçları, Urla'daki kapalı sitelerin inşaat yıllarına, konut tipolojisi, konut üretim tipolojisi ve gayrimenkul değerlerine dayanan çeşitli yer dağılım modelleri geliştirdiğini göstermektedir. Tezde yer alan söz konusu modeller ve Urla'daki kapalı sitelerin yer dağılımı ele alınacaktır.
This study maps gated community locations in Urla, an administrative district of İzmir metropolitan area, and analyzes their locational characteristics and spatial layouts with respect to four parameters: year of construction, housing typology, housing production type, and real estate value. In total 69 gated communities have been selected in the study area, built between 1978-2014. The first parameter is the building's age. The second parameter deals with housing typology and includes data regarding the building area, housing typology, and the number of households in the gated community. The third parameter deals with housing production typology. In this parameter, gated communities are categorized according to the housing production types conceptualized by Tekeli (1982), including contractor built housing, individual housing, building cooperative, corporate housing. The final parameter deals with the real estate values of houses in gated communities. The real estate values parameter enables the classification of gated communities with respect to their prestige levels, as indicated by Grant and Mittelsteadt (2004). The results indicate that gated communities in Urla have developed various patterns of land distribution in terms of their year of construction, housing typology, housing production typology, and real estate values. This thesis will examine these patterns and land distribution of gated communities in Urla