Tez No İndirme Tez Künye Durumu
131194
Al2O3-TiC/TiCN kompozit malzemelerinin üretim yöntemleri / Production methods of Al2O3-TiC/TiCN composites
Yazar:ERHAN AYAS
Danışman: Y.DOÇ.DR. ALPAGUT KARA
Yer Bilgisi: Anadolu Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Seramik Mühendisliği Ana Bilim Dalı
Konu:Seramik Mühendisliği = Ceramic Engineering
Dizin:Kompozit malzemeler = Composite materials ; Kırılma tokluğu = Fracture toughness ; Sertlik = Hardness ; Sinterleme = Sintering ; Titanyum karbür = Titanium carbide ; Üretim yöntemleri = Production methods
Onaylandı
Yüksek Lisans
Türkçe
2003
61 s.
ÖZET Yüksek Lisans Tezi AI2O3-TİC/TİCN KOMPOZİT MALZEMELERİNİN ÜRETİM YÖNTEMLERİ Erhan AYAŞ Anadolu Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Seramik Mühendisliği Anabilim Dalı Danışman : Yrd. Doç. Dr. Alpagut KARA 2003, 61 sayfa Alümina kesici uçlar metal işleme operasyonlarında 1930'lu yıllardan itibaren yaygın olarak kullanılmaktadır. Saf alümina kesici uçlar düşük kırılma tokluğunun yanı sıra düşük termal iletkenliğe sahiptir. Bu özelliklerin iyileştirilmesi amacı ile alüminaya farklı malzemelerin ilave edilerek seramik matrisli kompozit malzemeler üretilmiştir. İlave edilen önemli malzemelerden bazıları sahip oldukları yüksek sertlik, kırılma tokluğu ve yüksek sıcaklık özellikleri nedeni ile titanyum karbür (TiC) ve titanyum karbonitrür (TiCN) olarak ifade edilebilir. Ancak daha önce yapılan çalışmalar bu kompozit malzemenin geleneksel yöntemlerle teorik yoğunluğuna sinterlenemediğini göstermiştir. Bu çalışmada, AI2O3 tozuna ağırlıkça farklı oranlarda TiC ve TiCN ilave edilmiş ve elde edilen kompozisyonlar basınçsız ve gaz basınçlı olarak iki farklı şekilde sinterlenmişlerdir. Sinterleme sonrası sertlik ve kırılma tokluğu özellikleri incelenmiş, ayrıca faz ve mikroyapısal karakterizasyonları X-ışınları difraktometresi (XRD) ve taramalı elektron mikroskobu (SEM) teknikleri vasıtasıyla gerçekleştirilmiştir. Her iki sinterleme yönteminde sıcaklık artışı ile yoğunluğun yükseldiği tespit edilmiş, gaz basınçlı sinterleme yönteminde 1750° C üzerinde yapının bozulduğu gözlenmiştir. Anahtar Kelimeler : Kompozit, AI2O3-TİC/TİCN, Basınçsız Sinterleme, Gaz Basınçlı Sinterleme.J ü>
ABSTRACT Master of Science Thesis PRODUCTION METHODS OF AI2O3-TİCAIİCN COMPOSITES ERHAN AYAS Anadolu University Graduate School of Natural and Applied Science Ceramic Engineering Program Supervisor : Assist Prof. Dr. Alpagut KARA 2003, 61 pages Alumina cutting tools are using in machining operations since 1930's. The fracture toughness of pure alumina is poor along with low thermal conductivity. Different types of additives are used to alumina to improve these properties. The most common additives are TiC and TiCN materials which have superior high temperature properties, high hardness and fracture toughness. Unfortunately previous studies showed that AI2O3- TiC/TiCN composite materials can not be sintered to their theoretical density with traditional sintering techniques. In this study different amounts of TiC and TiCN were added to AI2O3 by weight and the obtained compositions were sintered with pressureless and gas pressure sintering techniques. The physical properties like hardness and fracture toughness of the sintered products were examined. In addition, X- ray diffraction (XRD) and scanning electron microscope (SEM) techniques were used to achieve phase and microstructural characterisation. In both sintering techniques the density values are increased with the increasing of sintering temperature but in gas pressure sintering above 1750°C, decreasing of density values and the detonation of the products are observed. Keywords : Composite, AI2O3-TİC/TİCN, Pressureless Sintering, Gas Pressure Sintering ? ? Vu4 \f&^*V*