Tez No İndirme Tez Künye Durumu
572364
The use of thanking expression in non-profit communication: an experimental study on The Turkish red crescent organization / Kâr amacı gütmeyen kuruluşlarda teşekkür ifadesinin kullanımı: Kızılay organizasyonu üzerine bir deneysel çalışma
Yazar:CEYDA TORLUK
Danışman: DOÇ. DR. SELİN TÜRKEL
Yer Bilgisi: İzmir Ekonomi Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Ana Bilim Dalı / Pazarlama İletişimi ve Halkla İlişkiler Bilim Dalı
Konu:Halkla İlişkiler = Public Relations ; Kamu Yönetimi = Public Administration
Dizin:Bağış yapma = Donating ; Bağışçılar = Donators ; Kar amacı gütmeyen kuruluşlar = Non-profit organizations ; Kızılay = Kızılay ; Teşekkür etme = Thanks ; İzmir = Izmir
Onaylandı
Yüksek Lisans
İngilizce
2019
209 s.
Bağışçıların onurlandırılma şekli, birçok kuruluşun odaklanması gereken bir konudur. Bir bağışın takdirinde minnettar, samimi ve her şeyden önemlisi sahici olmak için bir yol bulmak önemlidir. Teşekkür etmek bağışçılarla etkileşime geçmenin etkili yollarından biridir. Bu deneysel çalışmada, içsel bağış yapma davranışının, kar amacı gütmeyen kuruluşların teşekkür ifadelerinin kullanımına bağlı olarak bireylerin bağış yapma niyetini etkilediği umulmaktadır. Bu çalışma kapsamında teşekkür mesajı ve teşekkür edilmeyen mesajın; mesaja yönelik dikkat, mesaja karşı tutum, markaya karşı tutum, bağış niyeti, ağızdan ağıza iletişim ve elektronik ağızdan ağıza iletişim niyeti üzerindeki etkilerinin karşılaştırılması amaçlanmıştır. Bu doğrultuda yapılan araştırma, deneysel bir çalışmayı içermektedir. Çalışmaya katılan toplam katılımcı sayısı, İzmir ilinde ikamet eden en az bir kez para bağışında bulunan 399 katılımcı olarak belirlenmiştir
The way in which the donors are honored is a significant matter that many organizations should focus on. It is important to find a way to be grateful, sincere, and most importantly genuine in appreciation of a donation. Thanking is one of the effective ways to interact with donors. It is expected in this experimental study, intrinsic donation behaviour has an influence on donation intention of individuals depending on the use of thanking expressions by non-profit organizations. Within the scope of this study, it is aimed to compare the effects of thank you e-mail message versus no thank you e-mail message on attention toward the message, attitude toward the message, attitude toward brand, donation intention and WOM-eWOM intention. The research, which is carried out in this direction, includes an experimental study. Total participant number of this study is determined as 399 participants who have made at least 1 monetary donation residing in the province of Izmir.