Tez No İndirme Tez Künye Durumu
103758 Bu tezin, veri tabanı üzerinden yayınlanma izni bulunmamaktadır. Yayınlanma izni olmayan tezlerin basılı kopyalarına Üniversite kütüphaneniz aracılığıyla (TÜBESS üzerinden) erişebilirsiniz.
Yetiştirme yurdunda yetişen çocuklar ile ana-baba yanında yetişen çocukların umutsuzluk düzeyinin karşılaştırılması / Comparison of the level of hopelessness between the children who are living in orphanages and those who are living with their parents
Yazar:DENİZ GÜRVARDAR
Danışman: PROF. DR. FERDA AYSAN
Yer Bilgisi: Dokuz Eylül Üniversitesi / Eğitim Bilimleri Enstitüsü / Eğitim Bilimleri Ana Bilim Dalı
Konu:Eğitim ve Öğretim = Education and Training ; Psikoloji = Psychology
Dizin:Aile = Family ; Aile içi ilişkiler = Family relations ; Korunmaya muhtaç çocuklar = Children who are in need protection ; Umutsuzluk = Hopelessness ; Yetiştirme yurtları = Orphanages ; Çocuklar = Children
Onaylandı
Yüksek Lisans
Türkçe
2001
62 s.
49 ÖZET Bu çalışmada,kurumda yetişen çocukların umutsuzluk düzeyi ile ilgili bazı faktörler incelenmiştir. Bu amaçla,ana-baba yanında yetişen çocuklarla kurumda yetişen çocukların umutsuzluk düzeyi karşılaştınlmıştır. Örneklem grubu 10-11 yaşlan arasında yuvada kalan 24 kız,4 1 erkek çocuktan oluşmaktadır. Kontrol grubunda ise 10-11 yaşlan arasında ana-babasıyla yaşayan 32 kız,33 erkek çocuk bulunmaktadır. Çalışmada Bireysel Bilgi Formu ve Çocuklar İçin Umutsuzluk Ölçeği tüm örneklem için kullanılmıştır. Elde edilen bulgularda ana-baba yoksunluğunun umutsuzluk düzeyinin yüksek çıkmasında önemli bir yordayıcı olduğu söylenebilir.Bununla birlikte yapılan literatür taramasının desteklediği gibi ;yaş ve cinsiyet ile umutsuzluk arasındaki farkta anlamlı bir sonuç bulunamamıştır. Bu durum umutsuzluk duygusunun her yaş ve her iki cinsiyette de benzer yoğunlukta yaşandığını bize göstermektedir. Kurumda kalan çocuklar için ana-babanın sağ ya da ölü oluşu,ana-babanın birlikteliği ve kurumda kalma süresi gibi değişkenlerin de umutsuzluk üzerinde yordayıcı olmadığı görülmüştir. Elde edilen bulgular doğrultusunda kurumda yaşayan çocuklara yönelik önlemlerin alınmasının koruyucu ruh sağlığı açısından faydalı olacağı düşünülmektedir.
50 SUMMARY The aim of the study was to examine those factors that are related to the level of hopelessness of children who are raised in institutions. To serve this reason,the level of hopelessness was compared between childeren who were living with their parents. The sample of the study consisted of 65( 24 female and 41 male ) children aged 10 and 1 1 years old who are raised in institutions and 65 ( 32 female and 33 male ) children aged 1 0 and 1 1 years old who are living with their parents. The data was collected through the use of two instruments: The Hopelessness Scale for Children was administered to the children to measure the level of hopelessness and Personal Information Sheet was used to collect some demographic data. The results show that the level of hopelessness of the children who are raised in institutions were higher as compared to those who are living with their parents.Age and gender of the children were found to be not related with the level of hopelessness. Also,the level of hopelessness of children who were institutionalized was not correlated with factors such as parents' being dead or alive,parents' living together and with the length of time spent in the institution. To conclude,it's important that preventive health care should be given to the children who are institutionalized.