Tez No İndirme Tez Künye Durumu
376048
Technology roadmap for Kuveyt Turk mobile banking / Kuveyt Türk mobil bankacılık için teknoloji yol haritası
Yazar:ZEYNEP ERDOĞAN
Danışman: DOÇ. DR. ŞULE ÖNSEL EKİCİ
Yer Bilgisi: Doğuş Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Bilim ve Teknoloji Stratejileri Ana Bilim Dalı
Konu:Bilim ve Teknoloji = Science and Technology
Dizin:
Onaylandı
Yüksek Lisans
İngilizce
2014
73 s.
Mobil Bankacılık, bankacılık ve finansal hizmetlerin telekomünikasyon cihazları ile hizmet vermesi anlamına gelir. Sunulan hizmetler ise; banka ve borsa işlemlerinin yürütülmesi, hesapların yönetilmesi ve özel bilgilere erişilmesidir (Tiwari, R. , Buse, S. and Herstatt, 2007a). Diğer bir deyişle, mobil bankacılık, mobil telefonu üzerinden e - bankacılık (Elektronik Bankacılık veya İnternet Bankacılığı ) hizmetleri kullanma imkânı sunar. Elektronik ve mobil işlemlerinin ticari işlemlerdeki en büyük farklı ise e – Bankacılığın (elektronik bankacılık) her zaman erişim sunarken; Mobil Bankacılığın her zaman ve her yerden erişim sunmasıdır. Bu nedenle, mobil bankacılığı kullanan müşterilerin elektronik bankacılık kullanıcılara oranla daha büyük esneklik payı vardır. Hemen hemen tüm bankaların atm, kiosk, internet şube ve call center hizmetleri vardır. Bankacılık sektörü, sağladığı hizmetlerde yüksek erişilebilirlik, sistem sürekliliği ve hizmet kesintisinin minimum olmasını hedefler. Özellikle dağıtım kanalları için otomasyon ihtiyacı maksimum seviyededir. İşte bu yüzden bankalar için mobil en popüler kanallardan biri olmuştur. Bundan dolayı Mobil bankacılık için teknoloji yol haritası oluşturmak çok önemlidir. Bankalar için, ulaşılmak istenen iş ve teknoloji hedeflerini düşünerek, farklı seçenekleri değerlendirmek önemlidir. Bu tez, mobil iletişim sektörünün bankacılığa olan etkisine genel bir bakış açısı sağlar. Bununla birlikte farklı Mobil Teknolojileri incelenir ve tanıtılır. Bunun bir sonucu olarak teknoloji yol haritası en son teknolojideki yüksek kaliteye ulaşmayı sağlar. Bu tezde, teknoloji yol haritası oluşturmak için öncelik matrisi kullanılmıştır. Bu yöntemle, bileşenler arasında önceliklendirme başarıyla yapılabilir. Teknoloji yol haritasının amacı, alternatif teknoloji çözümlerini sunarak, kısa vadeli ve uzun vadeli hedeflere ulaşmak için bir plan sağlar. Teknoloji yol haritası, yeni bir ürün veya süreç ya da gelişmekte olan yeni teknolojiler ile ilgilenmektedir. Teknoloji yol haritası kullanmak temelde üç büyük fayda sağlar. Birincisi teknoloji yol haritası, ihtiyaçları ve bu ihtiyaçları karşılamak için gerekli teknolojileri mutabakata varılarak belirler. İkincisi, teknolojik yenilik ve gelişmeleri tahmin edebilmek için bir mekanizma sağlar ve son olarak teknoloji gelişmeleri planlamak ve koordine etmek için bir çerçeve sağlar.
Mobile Banking refers to provision and availability of banking and financial services with the help of mobile telecommunication devices. The scope of offered services may include facilities to conduct bank and stock market transactions, to administer accounts and to access customized information (Tiwari, R. , Buse, S. and Herstatt, 2007a). In other words, mobile banking offers the possibility to use e-banking (electronic banking or internet banking) services via a mobile phone. However, the major difference between an electronic and mobile transaction, highlighted by the prefixes "e" and "m", is that electronic banking offers "anytime access", while mobile banking offers "anytime and anywhere access" for business transactions. Therefore, customers using mobile banking have a greater flexibility than users of electronic banking. Almost all the banks are giving service from lots of channels like ATMs, online via internet, call centers, kiosks, etc. Banking industry requires high availability, systems continuity and minimum downtime on services. Especially for distribution channels the business computing needs have reached maximum levels of availability. So that the mobile is also becoming most popular channel for banks. Therefore nowadays finding the technology roadmap for mobile banking is very important. It is important for banks evaluating various options keeping in mind that business and technology objectives which each bank wishes to achieve. The aim of this thesis is giving a general overview of the mobile telecommunication sector. In addition, it will be a review of different mobile technologies. As a result, a technology roadmap is given to reach high quality in the latest technology. In this thesis, priority matrix is used for planning the technology roadmap. With this method, prioritization between constituents can be done successfully. The aim of the technology roadmap provides a plan in order to reach short-term and long-term goals by giving specific technology solutions. The current plans for a new product or process, or an emerging technology is involved in the roadmap. Developing a roadmap has three major benefits. First, technology roadmap helps reaching a consensus to a set of needs and the technologies required to satisfy those needs. Secondly, it provides a mechanism to forecast technology developments and finally it provides a framework to plan and coordinate technology developments.