Tez No İndirme Tez Künye Durumu
300656
A digital reconstruction of visual experience and the Sebasteion of Aphrodisias / Afrodisias Sebasteion?unda görselliğin sanal ortamda kurgulanması
Yazar:ÖZGÜR ÖZTÜRK
Danışman: PROF. DR. SUNA GÜVEN
Yer Bilgisi: Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Mimarlık Ana Bilim Dalı
Konu:Mimarlık = Architecture ; Sanat Tarihi = Art History
Dizin:Afrodisias = Afrodisias ; Bilgisayar destekli = Computer aided ; Bilgisayar destekli yazılım = Computer aided software ; Mimari eserler = Architectural works ; Mimari mekan = Architectural space ; Mimari yazılımlar = Architectural softwares ; Sebasteion Tapınağı = Sebasteion Temple ; Tapınaklar = Temples ; Üç boyutlu görüntüleme = Three dimensional imaging ; Üç boyutlu modelleme = Three dimensional modelling ; Üç boyutlu yeniden yapılandırma = Three dimensional reconstruction
Onaylandı
Yüksek Lisans
İngilizce
2011
136 s.
Günümüzde bilgisayarlar ve mimari görselleştirme yazılımları mimarlara el çizimlerine nazaran fikirlerini daha hızlı ve verimli yansıtabilme olanakları vermektedir. Bu tezin amacı; batı Anadoludaki Afrodisias antik şehrinin ve kentin kutsal imparatorlara adanan tapınağı Sebasteion'unun bilgisayar ortamında yeniden ayağa kaldırılmasıdır. Calışmanın ana hedefi, sanal ortamda günlük mimarlük yazılımlarının kullanılmasıyla yapılan bu çizimlerin ve görsel iletişim araçlarının mimarlık tarihine etkilerinin tartışılmasıdır. Ayrıca, bu çalışma sadece mevcut olan verilerin yorumunun beraberinde eksik olan verilerin de yapının anlamını kavramada nasıl etkli olduğunu irdeler.
Today, computers enabled architects to represent their ideas in a fast and more efficient way compared to making drawings by hand. It enabled architects to visualize their ideas in a way that hand drawings cannot. This thesis is an attempt to make digital reconstructions to provide the visual experiences of the ancient city Aphrodisias in western Asia Minor and its temple dedicated to divine emperors known as the Sebasteion of Aphrodisias. Its aim is to show that by using common architectural softwares one can overcome the possible problems of graphic representations in the history of architecture. Moreover, this study focuses not only on the interpretations of the data at hand but also demonstrates how the missing information defines and shapes the digital models in order to convey the meaning of the buildings.