Tez No İndirme Tez Künye Durumu
572781
The role of media in Crimean tatar identity: The Case of 'Haytarma' / Kırım Tatarların kimliğinde medyanın rolü: 'Haytarma' örneği
Yazar:DARIA MONASTYRSKAIA
Danışman: DOÇ. DR. AYSUN AKAN
Yer Bilgisi: İzmir Ekonomi Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Medya Ve İletişim Çalışmaları Ana Bilim Dalı
Konu:Sahne ve Görüntü Sanatları = Performing and Visual Arts ; İletişim Bilimleri = Communication Sciences
Dizin:Film = Film ; Haytarma = Haytarma ; Kimlik = Identity ; Kırım Tatarları = Crimean Tatars ; Medya = Media ; Sinema = Cinema
Onaylandı
Yüksek Lisans
İngilizce
2019
83 s.
Bu çalışma, Kırım Tatarların Kimliğindeki medya rolünü analiz etmektedir. Tezin amacı milli kimliğin, başta cinema olmak üzere, medya araçlarında nasıl dile getirildiğini araştırmaktır. Bu araştırma tek ama Kırım Tatar sinemasının en önemli ve Kırım Tatar halkının yaşadığı en travmatik olayları anlatan 'Haytarma' filmini kapsamaktadır. Bu çalışma göstermektedir ki Kırım Tatarları medya kaynaklarını kimliklerini korumak ve canlı tutmak amacıyla kullanmaktadırlar.
This thesis analyzes the role of media in Crimean Tatar Identity. This research is conducted in order to find out how national identity is communicated in media, particularly in cinema. This research is based on only one, but the most important Crimean Tatar film – 'Haytarma', from the point of traumatic narrative on which it elaborates. In frames of this thesis we have found out that Crimean Tatars use media resources as a tool of preserving and keeping their identity alive.