Tez No İndirme Tez Künye Durumu
258987
Göksu Nehri'nde yaşayan bazı ekonomik balıkların karyolojilerinin incelenmesi / Karyological investigation of some economically important fishes living in the Göksu River
Yazar:FİLİZ KAYA
Danışman: PROF. DR. SERAP ERGENE
Yer Bilgisi: Mersin Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Biyoloji Ana Bilim Dalı
Konu:Biyoloji = Biology ; Zooloji = Zoology
Dizin:Chondrostoma regium = Chondrostoma regium ; Karyolojik analiz = Karyological analysis
Onaylandı
Doktora
Türkçe
2009
132 s.
Bu çalışmada Göksu Nehri'nde yaşayan ekonomik öneme sahip bazı balıklar karyolojik olarak incelenmiştir. Haziran 2006 ve Ekim 2009 yılları arasında yapılan arazi çalışmalarında 584 örnek yakalanmıştır. Bu örneklerin tür teşhisi yapılmış ve sonuçta Göksu Nehri'nde 7 familyaya ait 15 türün yaşadığı belirlenmiştir. Capoeta capoeta, Cyprinus carpio, Barbus capito, Clarias gariepinus, Acanthobrama marmid, Chondrostoma regium, Liza ramada, Liza aurata, Mugil cephalus, Aphanius mento, Gambusia affinis, Anguilla anguilla, Carasobarbus luteus, Oreochromis niloticus ve Carassius carassius tespit edilen türlerdir.Göksu Nehri'nden yakalanan; Barbus capito, Acanthobrama marmid, Chondrostoma regium ve Carasobarbus luteus örneklerinin solungaç epitelyum hücreleri ve böbrek hücrelerinde, değişikliğe uğratılmış havada kurutma tekniği ve farklı doku kültürü teknikleri ile sitogenetik bir inceleme yapılmıştır. Yapılan karyolojik inceleme sonucunda Barbus capito'nun 32 metasentrik, 42 submetasentrik, 8 subtelosentrik ve 38 akrosentrik olmak üzere 2n=120 diploid kromozoma sahip olduğu ve temel kol sayısının da NF= 194 olduğu belirlenmiştir. Acanthobrama marmid'in ise 20 metasentrik, 12 submetasentrik ve 18 akrosentrik olmak üzere 2n=50 kromozoma sahip olduğu ve temel kol sayısının da NF=82 olduğu belirlenmiştir. Chondrostoma regium örneklerinin diploid kromozom sayısı 2n=50 (NF=86), kromozom dağılımı 22 Metasentrik, 8 Submetasentrik, 6 Subtelosentrik ve 14 akrosentrik olarak belirlenmiştir. Carasobarbus luteus örneklerinde diploid kromozom sayısı 2n=150 (NF=238), 34 metasentrik, 54 submetasentrik, 14 subtelosentrik ve 48 akrosentrik olarak belirlenmiştir. Bu çalışma ile Barbus capito, Chondrostoma regium ve Carasobarbus luteus türlerinin karyotipleri ilk kez tanımlanmıştır.
In this study, karyology of some economically important fishes living in the Göksu River were examined. Between June 2006 and October 2009, 584 fish samples were collected. Among the samples, 15 species belonging to seven families were identified: Capoeta capoeta, Cyprinus carpio, Barbus capito, Clarias gariepinus, Acanthobrama marmid, Chondrostoma regium, Liza ramada, Liza aurata, Mugil cephalus, Aphanius mento, Gambusia affinis, Anguilla anguilla, Carasobarbus luteus, Oreochromis niloticus and Carassius carassius.A cytogenetic investigation on Barbus capito, Acanthobrama marmid, Chondrostoma regium and Carasobarbus luteus specimens collected from the Göksu River was carried out by a slight modification of the conventional air-dried technique and different tissue culture techniques, using gill epithelial and kidney cells. As a result, the diploid chromosome number in Barbus capito was found to be 2n=120, with 32 metacentric, 42 submetacentric, 8 subtelocentric and 38 acrocentric chromosomes and the chromosome arm number (NF) was 194. The diploid chromosome number in Acanthobrama marmid was found to be 2n=50, with 20 metacentric, 12 submetacentric and 18 acrocentric chromosomes and the chromosome arm number (NF) was 82. It was determined that the diploid chromosome number of Chondrostoma regium is 2n=50 (NF=86), karyotype of this species included 22 metacentric, 8 submetacentric, 6 subtelocentric and 14 acrocentric chromosomes. The diploid chromosome number in Carasobarbus luteus was found to be 2n=150, with 34 metacentric, 54 submetacentric, 14 subtelocentric and 48 acrocentric chromosomes and the chromosome arm number (NF) was 238. The karyotypes of Barbus capito, Acanthobrama marmid, Chondrostoma regium and Carasobarbus luteus were determined for the first time by this study.