Tez No İndirme Tez Künye Durumu
711308
İran'ın Doğu Azerbaycan eyaleti'nde yer alan Miyaneh (Terk) ilçesinin etnobotanik yönünden araştırılması / A study of ethnobotany in Miyaneh (Tark) district in the East Azerbaijan province in Iran
Yazar:NASER BEIRAMI
Danışman: PROF. DR. ATİLA YILDIZ
Yer Bilgisi: Ankara Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Biyoloji Ana Bilim Dalı
Konu:Biyoloji = Biology
Dizin:Aromatik bitkiler = Aromatic plants ; Etnobotanik = Ethnobotany ; Flora = Flora ; Tıbbi bitkiler = Plants-medicinal ; İran Doğu Azerbaycanı = Iran East Azerbaijan
Onaylandı
Yüksek Lisans
Türkçe
2021
102 s.
İran'ın Doğu Azerbaycan eyaletinin Miyaneh ilçesinin Terk kasabasının çeşitli köylerinde halkın bitkileri hangi yerel isimlerle tanımladıkları, ne amaçlarla ve nasıl kullandıklarını saptamaya yönelik etnobotanik çalışmalar gerçekleştirilmiştir. Bu çalışma 2021 Şubat - Eylül tarihleri arasında Miyaneh şehrinin 1 ilçe, 1 belde ve 15 köyünde 60 kişi ile yüzyüze görüşülerek yürütülmüştür. Arazi çalışmalarda özellikle bu bitkilerden yararlanan yerli halk ile yüzyüze görüşülmeler gerçekleştirilmiş ve onlara yapılan anket soruları yöneltilmiştir. Çalışma alanında 19 familyaya ait 50 takson çalışmanın etnobotanik amaçlarla kullanıldığı tespit edilmiştir. İleri Yaşlı insanlar, ilkokul mezunları bu konuda daha çok bilgisinin olduğu özellike kadınlarda gözlemlenmiştir. Etnobotanik kullanım sayısı (%) bakımından en zengin familyalar Asteraceae (%22), Apiaceae (%10), Rosaceae (%10), Lamiaceae (%8), Brassicaceae (%6) ve Malvaceae (%4) olarak bulunmuştur.
Ethnobotanical studies have been conducted to determine the traditional uses , method of preparation and given names of plants in Miyaneh (Tark) District in The East Azerbaıjan Province In Iran. These studies were carried out in 2021 and had been completed from January to september. Face to face interviews were conducted by 60 people in 1 town, 1 district and 15 villages. People who were utilitized from plants in their region were specifically invited to answer to the questionnaire. It is spied out that eldery people who are primary school graduated specifically women have better information about the benefits of these plants. As a conclusion, 50 plant species in 19 families were identified. It is observed that Asteraceae (22%), Apiaceae (%10), Rosaceae (%10), Lamiaceae (%8), Brassicaceae (%6) and Malvaceae (%4) are the most widely used ethnobotanical families of the plants.