Tez No İndirme Tez Künye Durumu
579105
Abbas Kiarostami sinemasında belgesel ve kurmacanın etkileşimi / Interaction of documentary and fiction in Abbas Kiarostami cinema
Yazar:MUHAMMET BEYAZDAĞ
Danışman: PROF. DR. EMİNE UÇAR İLBUĞA
Yer Bilgisi: Akdeniz Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Radyo Televizyon ve Sinema Anabilim Dalı / Radyo-Televizyon ve Sinema Bilim Dalı
Konu:Sahne ve Görüntü Sanatları = Performing and Visual Arts
Dizin:
Onaylandı
Yüksek Lisans
Türkçe
2019
106 s.
Sinema, varoluşundan günümüze değin insanlara farklı hikayeler anlatmış, farklı yer, insan ve hayatlardan kesitler sunmuştur. Bunu yaparken de sinemanın kendi içinde ayrılan farklı türlerini kullanmıştır. Bu farklı türlerin en belirgin olanı ise belgesel ve kurmaca (fiction) türleridir. İranlı ünlü yönetmen Abbas Kiarostami sinema hayatına kısa filmlerle başlamış sonrasında belgeseller ve uzun metraj kurgu filmleri yapmıştır. Kiarostami sinemasına bakıldığında karşımıza çıkan önemli noktalardan biri de bu iki türün iç içe geçmesidir. Kiarostami'nin birçok filmi belgesel sinemayı andıran kurmaca filmler olarak karşımıza çıkmaktadır. Keza bu durum o kadar komplikedir ki bazen ise belgesel filmin içine kurmaca sahneler serpilmiş izlenimi de vermektedir. Minimalist bir yönetmen olan Kiarostami, gerçeklikten yola çıkarak, çok basit hikayeler ve bu basit hikayelerin aynı zamanda büyüleyici olabileceğini gösteren çalışmalarıyla gerçekliği en iyi şekilde kullanan yönetmenlerden biridir. Gerçekçi bir yaklaşımla yaklaştığı filmlerine, yaratıcı unsurları, amatör oyuncuları ve doğal mekanları ustalıkla kullanmış Auteur bir yönetmendir.
Cinema, since it first came to existance, have told people different stories; provided sections from different places, people and lives. In doing so, used different genres that were separated within cinema itself. The most common ones of these different genres are documentary and fiction. The famous Iranian director Abbas Kiarostami started his film career with short films and later made documentaries and feature length fiction films. One of the important points one should encounter when looking at the cinema of Kiarostami is the intertwining of these two genres. Many of Kiarostami's films are fictional films which resemble documentary genre. This situation is so complicated that sometimes it also gives the impression that fictitious scenes are added into a documentary film. As a minimalist director, Kiarostami is one of the most successful directors who uses reality and very simple stories and shows that these simple stories can also be fascinating too. He is an auteur who masterfully uses creative elements, amateur actors and real places in his films that he made with a realistic approach.