Tez No İndirme Tez Künye Durumu
105419 Bu tezin, veri tabanı üzerinden yayınlanma izni bulunmamaktadır. Yayınlanma izni olmayan tezlerin basılı kopyalarına Üniversite kütüphaneniz aracılığıyla (TÜBESS üzerinden) erişebilirsiniz.
Alçak enerji fiziğinde bir birleşik alan modeli: Gürsey spinor modeli / An Unified field model in low energy physics: Gursey's spinor model
Yazar:CEM ÖNEM
Danışman: PROF.DR. K. GEDİZ AKDENİZ
Yer Bilgisi: İstanbul Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü
Konu:Fizik ve Fizik Mühendisliği = Physics and Physics Engineering
Dizin:Gürsey spinor modeli = Gürsey spinor model ; Soliton = Soliton
Onaylandı
Doktora
Türkçe
2001
79 s.
ÖZET Alçak Enerji Fiziğinde Bir Birleşik Alan Modeli : Gürsey Spinör Modeli 1950 li yılların ortasında, dört-boyutlu konformal invaryant non-lineer saf -spinör etkileşmeli bir dalga denklemi, elemanter parçacıkların bir araya gelmesini mümkün kılacak bir modele (Heisenberg-Bohr rüyası) temel teşkil etmek için Gürsey tarafından önerildi. Bu model (Gürsey Spinör Modeli) saf spinör alanlı, birinci mertebeden daha yüksek türevler içermeyen tek konformal invaryant bir modeldir. Modeldeki non-lineer terimi perturbasyon teorisine uymadığından, model ancak bir aksial alanın eklenmesi ile kuantize edilebilmektedir. Bu tezde, Gürsey Spinör Modeli Kortel eliptik spinör çözümleri, Akdeniz instanton tipi spinör çözümleri ve Soler soliton tipi spinör çözümleri çerçevesinde incelenmiştir Aksial alan eklenmiş Gürsey Spinör Modeli'nin uygun bir konformal açılımla, efektif bir spinör model özelliği gözlenmiştir. Gürsey Spinör Modelindeki Soler soliton çözümlerinin dinamik yapısının kütleye göre değişimi incelenmiş ve solitonlarda kütlenin sıfırlanması durumunda kaotik bir durumun ortaya çıkmadığı gözlenmiştir. İnstanton-tipi spinör çözümlerin evriminde solitonlann non- lineer dinamiğinin rolü tartışılmıştır. Diğer taraftan, son yıllarda düzensiz sistemlerde solitonlann kaotik dinamiği üzerine önemli çalışmalar yapılmaktadır. Bu tezde, Efektif Gürsey Spinör Modeli'nin, düzensiz sistemlerde solitonlann (elektronlar) iletişiminde bir model olarak ele alınabileceği de anlaşılmıştır. IV
SUMMARY An Unified Field Model in Low Energy Physics : Gursey's Spinor Model A four-dimensional conformal invariant pure spinor wave equation with non-linear self-coupled spinor term had been proposed in mid-fifties by Gürsey as a possible basis for a unitary description of elementary particles (Heisenberg-Bohr dream.) The model (Gursey's Spinor Model) is only possible conformally invariant pure spinor model, which contains no derivatives higher than the first. Since the non-linear term in the model does not exit in perturbation theory, it is possible to quantize the model by the introduction of auxiliary field's. In this thesis, we have investigated Gürsey' Spinor Model in the framework of Kortel elliptical-like solutions, Akdeniz instanton-like spinor solutions and Soler soliton-like spinor solutions. It has been also observed that Gursey's Spinor Model with auxiliary field's is an effective model via suitable conformal transformation. The non-linear dynamical structure of Soler solitons in Gursey's Spinor Model has been investigated for various masses and it has been shown that the chaotic behaviour of solitons is not exit in the case of mass going zero. The role of non-linear dynamics of solitons in the instanton evaluation has been discussed. On the other hand, much attention has been recently devoted to the chaotic dynamics of solitons in disorder systems. In this thesis, It has been also understood that the effective Gursey's Spinor Model could be considered a model for the transportation of solitons (electrons) in disorder systems.