Tez No İndirme Tez Künye Durumu
619786
Reliability of Weighted k-out-of-n:G System with m Types of Components / m tip Bileşene Sahip Ağırlıklı n'den-k'lı Sistemlerin Güvenilirliği
Yazar:SEÇİL TEZEL BENEK
Danışman: PROF. DR. GÖZDE YAZGI TÜTÜNCÜ AŞÇI
Yer Bilgisi: İzmir Ekonomi Üniversitesi / Lisansüstü Eğitim Enstitüsü / Matematik Ana Bilim Dalı / Uygulamalı İstatistik Bilim Dalı
Konu:Matematik = Mathematics
Dizin:
Onaylandı
Yüksek Lisans
İngilizce
2020
55 s.
Bu tezde, birden fazla tip bileşenden oluşan ağırlıklı n'den-k'lı sistemler çalışıldı. m tane tip bileşene sahip ağırlıklı n'den-k'lı sistemlerin güvenirlilik analizi için genel bir yöntem önerildi. Farklı yapılara sahip sistemler için güvenirlilik gösterildi. Her gruptaki bileşen sayısının optimum değerleri, toplam edinme maliyetini en aza indirerek gerekli minimum güvenilirlik altında belirlendi. Ayrıca, sayısal örnekler de dahil edilmiştir.
In this thesis, weighted k −out−of −n : G systems consisting of more than one type of component are studied. A general formula for computing the system reliability weighted k −out−of −n : G system which has m types of components is proposed. Reliability of different systems has been computed. Optimal values of the number of components in each group are determined under a minimum required reliability by minimizing the total acquisition cost. Furthermore, numerical examples are included.