Tez No İndirme Tez Künye Durumu
314734
Adam Smith'te iktisat ve ahlak sorunları / The problems of economics and moral in Adam Smith
Yazar:GÖKHAN MURTEZA
Danışman: PROF. DR. Ş. TEOMAN DURALI
Yer Bilgisi: İstanbul Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Felsefe Ana Bilim Dalı
Konu:Felsefe = Philosophy
Dizin:Ahlak felsefesi = Moral philosophy ; Ekonomi = Economy ; Smith, Adam = Smith, Adam
Onaylandı
Doktora
Türkçe
2012
219 s.
Adam Smith, Milletlerin Zenginliği isimli ünlü kitabı aracığıyla, yaygın olarak iktisat biliminin kurucusu olarak tanınmaktadır. Onun aynı zamanda bir ahlak felsefesi profesörü olduğu ise görmezden gelinir. Oysaki, ahlak felsefesine ilişkin kendi özgün düşüncelerini içeren Theory of Moral Sentiments isimli bir kitap da yazmıştır. Daha da önemlisi, Smith, bu iki farklı konudaki kitaplarını daha geniş bir bütünün parçaları olarak okunması amacıyla yazdığını söyler. Bu çalışmada biz, Smith'in iktisat ve ahlak üzerine düşüncelerini birbirleriyle bağlantılı şekilde ele almaya ve Smith iktisadının ahlaki temellerini anlamaya çalışıyoruz.
Adam Smith is generally acknowledged as the founder of economics as a science via his famous book, Wealth of Nations, whereas the fact of his being also a professor of moral philosophy is omitted. But he wrote a book, called Theory of Moral Sentiments that contains his original ideas on moral philosophy. More importantly, Smith said that he had written these two books on different subjects to be read as parts of a wider project. In this study, we are trying to deal with Smith?s ideas of morality and economics as connected to each other and to understand the moral foundation of his economics.