Tez No İndirme Tez Künye Durumu
205768
Alltagswissen und landeskunde in den lehrwerken hier sind wir & hallo freunde 8 eine bildanalyse im bereich deutsch als fremdsprache / Hier sind wir ve hallo freunde 8 ders kitaplarında günlük yaşam ve ülke bilgisi yabancı dil olarak Almanca alanında bir resim incelemesi
Yazar:SERTAN GÜR
Danışman: DOÇ.DR. ASUMAN AĞAÇSAPAN ; PROF.DR. BİLHAN DOYURAN KARTAL ; PROF.DR. YÜKSEL KOCADORU
Yer Bilgisi: Anadolu Üniversitesi / Eğitim Bilimleri Enstitüsü / Alman Dili Eğitimi Ana Bilim Dalı
Konu:Alman Dili ve Edebiyatı = German Linguistics and Literature ; Dilbilim = Linguistics ; Eğitim ve Öğretim = Education and Training
Dizin:
Onaylandı
Yüksek Lisans
Almanca
2007
84 s.
Sürekli olarak gelişmekte olan teknoloji aracılığıyla insanlar birbirlerine daha çokyakınlaşmaktadır ve dolayısıyla kültürleri de birbirleriyle bir etkileşim içinegirmektedir.Doğal olarak, bu gelişmeler sebebiyle yabancı dil öğretimi alanında da ilerlemelerkaydedilmekte ve birçok farklı alanda yabancı dilin işlevi ve değeri artmaya devametmektedir.nsanlar birbirleriyle iletişim halinde olmak istediklerinde ise, sadece kullandıkları dilibilmeleri karşılıklı anlaşma için yetersizlikler ortaya çıkmasına neden olabilmektedir.Bu nedenden ötürü birbirlerinin yaşam tarzları hakkında bilgi sahibi olmaları bu tarzsorunları giderebilir.Bu çalışma Türkiye'deki ilköğretim ve liselerde 2. yabancı dil olarak okutulan almancaderslerindeki ?Hier sind Wir? ve ?Hallo Freunde 8? kitaplarının, salt resim çerçevesindene derecede günlük yaşam ve ülke bilgisini aktardığını saptamaya çalışmıştır.
Durch die andauernd entwickelnde Technologie nähern sich die Menschen mehr an undin weiterer Auswirkung hiervon sind auch ihre Kulturen miteinander in einerVerwirkung.Natürlicherweise werden aus Grund dieser Entwicklungen, im Bereich derFremdsprachenlehre, Fortschritte zu erkennen und in verschiedenen Fächern wird dieRolle und der Wert der fremden Sprache verstärkend.Doch wenn die Menschen in einer Kommunikation sind, können aus reinerSprachfertigkeit mangelhafte Situationen vorkommen und aus diesem Grund könntendie Kenntnisse gegenüber ihren Lebensweisen diese Hindernisse aus dem Weg räumen.Diese Arbeit hat versucht wieweit das Alltagswissen und die Landeskunde in denLehrwerken ?Hier sind Wir? und ?Hallo Freunde 8? durch Bilder Informationenvermitteln können, die in den türkischen Primarschulen und des Gymnasiums fürDeutsch als 2. Fremdsprache unterrichtet werden.