Tez No İndirme Tez Künye Durumu
483855
İstanbul ili Başakşehir Şamlar ormanın eoliodidae ve oppiidae(acarı: orbatıda)türleri üzerine sistematik araştırmalar / Systematic studi̇es on the speci̇es of neoli̇odi̇dae ve oppi̇i̇dae(acari: oribatida) in Istanbul
Yazar:AYNUR SEVİMLİ
Danışman: DOÇ. ŞULE BARAN
Yer Bilgisi: Sakarya Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Biyoloji Ana Bilim Dalı
Konu:Biyoloji = Biology
Dizin:
Onaylandı
Yüksek Lisans
Türkçe
2016
43 s.
Oribatid akarların çoğu toprak faunası üyeleridir. Onlar serbest yaşayanorganizmalardır, bunların hiçbiri parazit değildir. Toprakta oribatid akarların rolleridört başlık altında toplanabilir:1.Mekanik olarak organik maddeleri parçalamak.2.2.Sindirim fonksiyonları ile organik maddeleri fiziksel ve kimyasal değişikliğeuğratmak.3.Kök büyümesi ve tohum çimlenme için son derece verimli bir ortam olandışkısal peletleri üretmek.4.Vücut yüzeyi ve sindirim sistemlerinde bakteri, mantarsporları taşıyarak bunların dağılımına yardımcı olmak.2014-2015 yıllarında İstanbul İli Başakşehir Şamlar Ormanından toprak örneklerialınmıştır. Toprak örneklerinden uygun yöntemlerle ayıklanan Oribatid akarları ışıkve elektron mikroskoplarında incelenmiştir.Sonuç olarak Neoliodidae ve Oppiidae türleri tespit edilmiştir, Poroliodes farinosustürü Türkiye'de ikinci kez kaydedilirken, Neoliodes ionicus Sellnick Türkiye içinyeni ayıttır.
 Most of the oribatid mites are members of soil fauna. They are free liing organisms and none of them are parasite. The main roles of oribatid mites in soil are; mechanically breaking down organic materials and fragmentation, physical and chemical changes of organic substances by digestie function, production of fecal pellets which is an extremely productie enironment for root growth and seed germination and helping the distribution of bacteria and fungal spores and microfloral activity stimulation by carring them on their body surface and digestive system. Soil samples were taken from İstanbul province between date October 2014- March 2015. The Oribatid mites were storted out from the soil samples by appropriate methods and have been examined through light and electron microscopes. As a result Neoliodidae and Oppiidae species have been recorded. While Poroliodesfarinosus is recorded for the second time from Turkey, Neoliodes ionicus Sellnick is firstly recorded from the Turkey