Tez No İndirme Tez Künye Durumu
269586
A service oriented peer to peer web service discovery mechanism with categorization / Kategorizasyon destekli, hizmet odaklı, eşler arası örün servis keşif mekanizması
Yazar:MUSTAFA ONUR ÖZORHAN
Danışman: DOÇ. DR. FEHİME NİHAN KESİM ÇİÇEKLİ
Yer Bilgisi: Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Bilgisayar Mühendisliği Bölümü
Konu:Bilgisayar Mühendisliği Bilimleri-Bilgisayar ve Kontrol = Computer Engineering and Computer Science and Control
Dizin:Web servisleri = Web services
Onaylandı
Yüksek Lisans
İngilizce
2010
148 s.
Bu tez örün servisi tanıtım ve eşleştirmenin otomatik olarak yapılabilmesi için OWL-S teknolojisi temelli bir teknik sunar. Sunulan çözümde servislerin keşfi eşler arası merkezi bir servis kütüphanesi ile sağlanır. Bu kütüphane servis keşfini daha ölçeklenebilir ve erişilebilir kılmak için bulut mimarisi üzerinde çalışabilmektedir. Servis tanımı istemci tarafında yarı-otomatik olarak gerçekleştirilir. Servis WSDL dokümanları otomatik olarak OWL-S formatına çevrilir, ve servis tanımı için ek bilgiler el ile eklenir. Arama sürecinde anlamsal eşleştirmeyi daha iyi yapabilmek için OWL-S tabanlı birleştirilmiş bir üst katman ontolojisi kullanılmıştır. Sorgulara gelen yanıtların doğruluğunu geliştirmek için servis tanıtım ve erişilebilirlikleri istemci tarafında sürekli izlenmektedir. Kullanıcılar servis arama süresinde sistem ontolojisini kullanarak istemci ve sistem arasında anlamsal birlikteliği sağlayan sorgu tanımları üretirler. Her örün servisi için sorgu eşleştirmesi, kavramsal düzlemler ve kategorilere göre benzerlik değerleri içeren kompleks Hilbert Uzayları aracılığı ile yapılır. Uzun vadede servis sorgularını takip eden kullanıcı tercihleri izlenir ve bu veriler ile sonraki seferlerde daha uygun servisler bulunmaya çalışılır.
This thesis, studies automated methods to achieve web service advertisement and discovery, and presents efficient search and matching techniques based on OWL-S. In the proposed system, the service discovery and matchmaking is performed via a centralized peer-to-peer web service repository. The repository has the ability to run on a software cloud, which improves the availability and scalability of the service discovery. The service advertisement is done semi-automatically on the client side, with an automatic WSDL to OWL-S conversion, and manual service description annotation. An OWL-S based unified ontology -Suggested Upper Merged Ontology- is used during annotation, to enhance semantic matching abilities of the system. The service advertisement and availability are continuously monitored on the client side to improve the accuracy of the query results. User-agents generate query specification using the system ontology, to provide semantic unification between the client and the system during service discovery. Query matching is performed via complex Hilbert Spaces composed of conceptual planes and categorical similarities for each web service. User preferences following the service queries are monitored and used to improve the service match scores in the long run.