Tez No İndirme Tez Künye Durumu
349562
Akut koroner sendromlu hastalarda oksidatif stres belirteçleri /
Yazar:YAŞAR TUNA
Danışman: PROF. DR. GÜLŞEN YAKUPOĞLU
Yer Bilgisi: Akdeniz Üniversitesi / Tıp Fakültesi / İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı
Konu:Kardiyoloji = Cardiology
Dizin:
Onaylandı
Tıpta Uzmanlık
Türkçe
2003
54 s.