Tez No İndirme Tez Künye Durumu
269408
A new approach for better load balancing of visibility detection and target acquisition calculations / Görülebilirlik ve hedef tespiti hesaplamalarının yük dengelemesinin daha iyi yapılabilmesi için yeni bir yaklaşım
Yazar:ANIL YİĞİT FİLİZ
Danışman: YRD. DOÇ. DR. TOLGA CAN
Yer Bilgisi: Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Bilgisayar Mühendisliği Bölümü
Konu:Bilgisayar Mühendisliği Bilimleri-Bilgisayar ve Kontrol = Computer Engineering and Computer Science and Control
Dizin:Görsel algılama = Visual perception ; Görüş hattı = Line of sight ; Paralel algoritmalar = Parallel algorithms
Onaylandı
Yüksek Lisans
İngilizce
2010
50 s.
Simülasyonlarda varlıkların görsel algılarının hesaplanması sırasında varlığın görüş hattı ile sanal dünya arasında karmaşık kesişim testleri yapılmaktadır. Bu çalışmada arazi ve arazi üzerinde bulunan çeşitli nesnelerden oluşan dış ortamlar ele alınmıştır. Ekran kartlarının örtme sorgusu gibi donanım destekli yetenekleri sayesinde bu testler hızlı bir şekilde gerçekleştirilebilmektedir. Bu tezde örtme sorguları kullanılarak görülebilirlik ve hedef tespiti hesaplamalarının yük dengelemesinin daha iyi yapılabilmesi için bir yaklaşım sunulmuştur. Sonuçlarımız önerilen yaklaşımın mevcut algoritmalara kıyasla ortalamada 1.5 ile 2 kat arasında daha hızlı olduğunu göstermektedir.
Calculating visual perception of entities in simulations requires complex intersection tests between the line of sight and the virtual world. In this study, we focus on outdoor environments which consist of a terrain and various objects located on terrain. Using hardware capabilities of graphics cards, such as occlusion queries, provides a fast method for implementing these tests. In this thesis, we introduce an approach for better load balancing of visibility detection and target acquisition calculations by the use of occlusion queries. Our results show that, the proposed approach is 1.5 to 2 times more efficient than the existing algorithms on the average.