Tez No İndirme Tez Künye Durumu
652956
Bir gıda üretim tesisi inşaatında risk değerlendirmesi uygulaması / Risk assesment implemantation for A food production plant
Yazar:CAN ÇELİK
Danışman: DOÇ. DR. DİLEK SOYSAL
Yer Bilgisi: İzmir Ekonomi Üniversitesi / Lisansüstü Eğitim Enstitüsü / İş Sağlığı ve Güvenliği Ana Bilim Dalı
Konu:İnşaat Mühendisliği = Civil Engineering
Dizin:Gıda üretimi = Food production ; Risk değerlendirmesi = Risk assesment ; Risk faktörleri = Risk factors ; İnşaat = Construction ; İnşaat işçileri = Construction workers ; İnşaat sektörü = Construction sector ; İş güvenliği = Work safety ; İş sağlığı = Occupational health
Onaylandı
Yüksek Lisans
Türkçe
2020
92 s.
İnşaat sektörü, iş kazalarının ve iş kazaları sonucu ölümlerin en çok yaşandığı sektörlerin başında gelmektedir. Bu nedenle, inşaat sektöründe yapılacak iş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ciddi önem arz etmektedir. İş sağlığı ve güvenliği uygulamalarının en önemli aşamalarından biri risk değerlendirmesidir. Bu çalışmada, bir gıda üretim tesisi inşaatında, 5x5 L tipi risk değerlendirme karar matrisi yöntemi ile, risk değerlendirmesi yapılmıştır. Yüksekten düşme, düşen cisimler ile yaralanma ve elektrik çarpması gibi risklerin çok yüksek risk seviyesinde olduğu saptanmıştır. Risk puanlarının düşürülmesi için alınacak önlemler sıralanmıştır. Anahtar kelimeler: İş sağlığı ve güvenliği, risk değerlendirmesi, risk analizi, inşaat sektörü
The construction sector is one of the leading sectors where occupational accidents and deaths occur the most. Therefore, occupational health and safety in the construction sectors are crucial. One of the significant applications of occupational health and safety is the risk assessment. In the method of this study, a risk assessment was made using a 5x5 L type risk assessment decision matrix in the construction of a food production facility. It was established that falling from height, injuries by falling objects and electric shocks are at a very high risk score level. As a result, the measures to be taken in order to reduce these risks and thus lower the risk scores are listed. Keywords: Occupational health and safety, risk assessment, risk analysis, construction sector