Tez No İndirme Tez Künye Durumu
449983
2001 ve 2008 finansal krizlerinin Türkiye imalat sanayiindeki 1000 büyük sanayi kuruluşunun performansına etkisi: Performans ölçütü olarak kârlılık, verimlilik, ihracat, istihdam / The impact of 2001 and 2008 financial crisis to the top 1000 enterprises performance in the Turkish manufacturing industry: Performance criterias are profitability, productivity, export, employment
Yazar:TARIK KILIÇASLAN
Danışman: DOÇ. DR. LEVENT ERDOĞAN
Yer Bilgisi: Anadolu Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İktisat Ana Bilim Dalı / İktisat Bilim Dalı
Konu:Ekonomi = Economics
Dizin:Endüstri kuruluşları = Industrial foundations ; Finansal kriz = Financial crisis ; Karlılık = Profitability ; Performans = Performance ; Performans ölçümleri = Performance measurements ; Verimlilik = Productivity ; Üretim endüstrisi = Production industry ; İhracat = Export ; İstihdam = Employment ; İş gücü verimliliği = Labour productivity
Onaylandı
Yüksek Lisans
Türkçe
2016
226 s.
Türkiye imalat sanayisinde faaliyet gösteren 1000 büyük sanayi kuruluşunun performans verileri aynı zamanda Türkiye ekonomisinin de genel durumunu önemli ölçüde yansıtmaktadır. Bu bağlamda çalışmamızda 1997-2014 yıllarındaki 1000 büyük sanayi kuruluşuna ait veriler çalışılarak NACE bazında toplam 24 sektör oluşturulmuş ve her bir sektördeki firmaların yıl bazında kârlılık, verimlilik, ihracat ve istihdam verilerinin ortalama reel değerleri oluşturulmuştur. İlgili veriler iki boyutlu grafikler üzerinde gösterilmiş ve 2001 ile 2008 finansal krizlerinin sektör bazında etkileri incelenmiştir. Sonuçta, yerel olarak değerlendirilebilecek 2001 krizi ile küresel olarak değerlendirilebilecek 2008 krizinden her bir sektör farklı şekilde etkilenmiş olup bazı sektörler krizlerde daha iyi performans göstermiştir. Bu çalışmada İstanbul Sanayi Odası tarafından her yıl yayımlanan imalat sanayiindeki 1000 büyük firmaya ait veriler kullanılmıştır. Anahtar Sözcükler: Kriz, emek verimliliği, kârlılık, ihracat, istihdam, 1000 büyük firma, imalat sanayi, Türkiye.
The performance data of the biggest 1000 firms in the Turkish Manufacturing Industry represents the general condition of the Turkish economy. For that reason, the data of the biggest 1000 firms is studied and we gathered real values of profitability, productivity, export and employment for 24 sectors. These variables are showed in the graphs of two dimensions and we investigate the effects of 2001 and 2008 financial crisis by the help of the graphs. In conclusion we see that every sector is affected differently in the local 2001 crisis and küresel 2008 crisis. In that study we use the data produced by the Istanbul Chamber of Industry. Keywords: Crisis, profitability, productivity, export, employment, Top 1000 enterprises, manufacturing industry, Turkey