Tez No İndirme Tez Künye Durumu
187003
17.yüzyılın ikinci yarısında Edremit kazası / Edremit accident on second half of the 17th century
Yazar:ŞEYDA BÜYÜKCAN
Danışman: Y.DOÇ.DR. EFTAL ŞÜKRÜ BATMAZ
Yer Bilgisi: Ankara Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Tarih Ana Bilim Dalı
Konu:Tarih = History
Dizin:
Onaylandı
Yüksek Lisans
Türkçe
2006
94 s.
This document has been created with a DEMO version of PDF Create Convert(http://www.equinox-software.com/products/pdf_create_convert.html)To remove this message please register.ÖZETTarihin en eski çağlarında Edremit, Büyük Mizya adı verilen bölgeniniçinde yer almaktaydı. Tarih boyunca bölgede Mısır, Asur, Lidya, İran, İskender,Bergama ve Roma İmparatorluğu hakimiyet kurmuştur. Mizya bölgesi, ilk olarak,Romalılar döneminde İslam ordularının akınlarına maruz kaldı. İlk Türk akını iseAnadolu Selçuklu Devleti'ni kuran Sultan Süleyman'ın 1076 yılında Sizink veEdincik'i almasıyla gerçekleşti. Anadolu Selçuklu Devleti'nin Moğollar'ınbaskısıyla güçsüzleştiği yıllarda, Batı Anadolu'da bazı uç beyleri bağımsız hareketetmeye başladılar. Bunlardan birisi de Karesioğullarıydı. 1361 yılındaKaresioğulları'nın topraklarının tamamı, Osmanlı Beyliği tarafından ele geçirildi.Osmanlı Devleti taşra teşkilatında Edremit, önce Anadolu'ya daha sonraHüdavendigâr sancağına bağlandı. Edremit, daha sonra müstakil bir mutasarrıflıkolan Karesi sancağı içinde bir kaza merkezi oldu. Osmanlı Devleti idaresindeThis document has been created with a DEMO version of PDF Create Convert(http://www.equinox-software.com/products/pdf_create_convert.html)To remove this message please register.Edremit kazası, pazarının ve pek çok camilerinin bulunduğu önemli bir ortakyaşam alanıydı. Vergi gelirleri çoğunlukla tarımsal kaynaklardan alınıyordu.Arazisinde yetişen ürünlerin kalitesi ve çeşitliliği nedeniyle de pek çok ülkelerdenalıcıları bulunmaktaydı. XVII. yüzyılın ikinci yarısında Edremit kazasında baştazeytin olmak üzere üzüm, pamuk, buğday, arpa, susam, nar, incir gibi çok çeşitliürünler yetiştirilmekteydi. Yetiştirilen bu ürünler, özellikle sefer zamanlarında,kuru üzüm, buğday ya da arpa ihtiyacını karşılaması için Girit, Midilli ve Sakızadalarına gönderilmekteydi.İncelenen 1122 numaralı şer'iyye siciline göre Edremit'te XVII. yüzyılınikinci yarısında en sık karşılaşılan dava konuları ise sürekli sefere gidenlernedeniyle el değiştiren tımarlar, sefere gitmeyenler nedeniyle boş kalan dirliklerinbir başkasına verilmesi ya da sefere gidip de geri dönmeyenlerin arkalarındabıraktığı ailelerin miras paylaşımları ile ilgilidir. Dikkat çekici noktalardan birdiğeri ise kadınların da tıpkı erkekler gibi mahkemeye ya kendileri gelerek yadavekilleri aracılığıyla yalnızca davacı olmak için değil aynı zamanda alım-satım vehibe işlemlerini tescil ettirmek için gidiyor olmasıdır.ABSTRACTEdremit had taken place in the Greater Miyzia region throughout thehistory. The civilizations of Egypt, Assyria, Lydia, Persian, Pergammon andRoman Empire had declared their sovereignty in the region. Myzia region wasunder the pressure of the Islamıcs armies during the Roman times. The firstTurkısh attacks began with the taking of Sizink and Edincik by Sultan Suleiman,the founder of the Anatolian Seljuk State, in 1076. During the years when theSeljuk State started to weaken in front of the Mongolian pressure, some of theborder Beyliks started to take up indepented actions. One of them was theKaresioğulları. In 1361 the Osmanlı Beylik took all of their lands.Under the Ottoman rule Edremit was first affiliated to Anatolia Beylik,then later to the Hüdâvendigâr Sanjack. Edremit became a township soon becamea common focal point for the people with its bazaar and mosques.The taxes were
This document has been created with a DEMO version of PDF Create Convert(http://www.equinox-software.com/products/pdf_create_convert.html)To remove this message please register.ÖZETTarihin en eski çağlarında Edremit, Büyük Mizya adı verilen bölgeniniçinde yer almaktaydı. Tarih boyunca bölgede Mısır, Asur, Lidya, İran, İskender,Bergama ve Roma İmparatorluğu hakimiyet kurmuştur. Mizya bölgesi, ilk olarak,Romalılar döneminde İslam ordularının akınlarına maruz kaldı. İlk Türk akını iseAnadolu Selçuklu Devleti?ni kuran Sultan Süleyman?ın 1076 yılında Sizink veEdincik?i almasıyla gerçekleşti. Anadolu Selçuklu Devleti?nin Moğollar?ınbaskısıyla güçsüzleştiği yıllarda, Batı Anadolu?da bazı uç beyleri bağımsız hareketetmeye başladılar. Bunlardan birisi de Karesioğullarıydı. 1361 yılındaKaresioğulları?nın topraklarının tamamı, Osmanlı Beyliği tarafından ele geçirildi.Osmanlı Devleti taşra teşkilatında Edremit, önce Anadolu?ya daha sonraHüdavendigâr sancağına bağlandı. Edremit, daha sonra müstakil bir mutasarrıflıkolan Karesi sancağı içinde bir kaza merkezi oldu. Osmanlı Devleti idaresindeThis document has been created with a DEMO version of PDF Create Convert(http://www.equinox-software.com/products/pdf_create_convert.html)To remove this message please register.Edremit kazası, pazarının ve pek çok camilerinin bulunduğu önemli bir ortakyaşam alanıydı. Vergi gelirleri çoğunlukla tarımsal kaynaklardan alınıyordu.Arazisinde yetişen ürünlerin kalitesi ve çeşitliliği nedeniyle de pek çok ülkelerdenalıcıları bulunmaktaydı. XVII. yüzyılın ikinci yarısında Edremit kazasında baştazeytin olmak üzere üzüm, pamuk, buğday, arpa, susam, nar, incir gibi çok çeşitliürünler yetiştirilmekteydi. Yetiştirilen bu ürünler, özellikle sefer zamanlarında,kuru üzüm, buğday ya da arpa ihtiyacını karşılaması için Girit, Midilli ve Sakızadalarına gönderilmekteydi.İncelenen 1122 numaralı şer?iyye siciline göre Edremit?te XVII. yüzyılınikinci yarısında en sık karşılaşılan dava konuları ise sürekli sefere gidenlernedeniyle el değiştiren tımarlar, sefere gitmeyenler nedeniyle boş kalan dirliklerinbir başkasına verilmesi ya da sefere gidip de geri dönmeyenlerin arkalarındabıraktığı ailelerin miras paylaşımları ile ilgilidir. Dikkat çekici noktalardan birdiğeri ise kadınların da tıpkı erkekler gibi mahkemeye ya kendileri gelerek yadavekilleri aracılığıyla yalnızca davacı olmak için değil aynı zamanda alım-satım vehibe işlemlerini tescil ettirmek için gidiyor olmasıdır.ABSTRACTEdremit had taken place in the Greater Miyzia region throughout thehistory. The civilizations of Egypt, Assyria, Lydia, Persian, Pergammon andRoman Empire had declared their sovereignty in the region. Myzia region wasunder the pressure of the Islamıcs armies during the Roman times. The firstTurkısh attacks began with the taking of Sizink and Edincik by Sultan Suleiman,the founder of the Anatolian Seljuk State, in 1076. During the years when theSeljuk State started to weaken in front of the Mongolian pressure, some of theborder Beyliks started to take up indepented actions. One of them was theKaresioğulları. In 1361 the Osmanlı Beylik took all of their lands.Under the Ottoman rule Edremit was first affiliated to Anatolia Beylik,then later to the Hüdâvendigâr Sanjack. Edremit became a township soon becamea common focal point for the people with its bazaar and mosques.The taxes were